Quảng Ninh: Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(03/08/2022)

Hơn 2 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực để triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 (Nghị định 45) của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Qua đó, công tác này đã đạt được những kết quả nhất định.

12345...93
Tìm theo ngày :