Giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ năm, 07/10/2021 17:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4162/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định áp dụng cho hợp đồng.

2. Đối với những nội dung cụ thể cần làm rõ về quy định của phương pháp bù trừ trực tiếp tại các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng như sau:

- Thời điểm gốc và giá tại thời điểm gốc đã được quy định cụ thể tại Phần II phụ lục hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Theo đó, thời điểm gốc là thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu và giá tại thời điểm gốc được chọn là giá cao nhất trong các giá: giá trong hợp đồng, giá theo công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giá trong dự toán gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong khoảng thời gian 28 ngày kể từ ngày đóng thầu.

- Nguồn thông tin về giá để điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng, và các bên phải căn cứ vào thỏa thuận này để điều chỉnh giá hợp đồng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

- Trường hợp hợp đồng đã ký kết chưa thỏa thuận thời hạn nộp hồ sơ thanh toán thì các bên căn cứ vào thực tế thực hiện để thỏa thuận bổ sung làm cơ sở để quản lý hợp đồng, đảm bảo phù hợp với từng lần nghiệm thu, thanh toán.

- Trường hợp trong hợp đồng chưa đủ cơ sở để điều chỉnh giá nhiên liệu thì các bên phải làm rõ, thỏa thuận bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, hồ sơ hợp đồng đã ký và thực tế thực hiện làm cơ sở quản lý hợp đồng.

- Giá hợp đồng trọn gói được điều chỉnh đối với những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu) và trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Do vậy, đối với các thay đổi về cự ly vận chuyển và thay đổi địa chất, các bên cần đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm của các chủ thể tham gia dự án để xác định trách nhiệm đối với các sai sót; đồng thời phải căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết để xem xét, quyết định điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp với quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4162-BXD-KTXD_07102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4162/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)