Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 4

Thứ hai, 07/06/2021 10:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 4: Thuê phần mềm QLVB và điểu hành.

Toàn văn xem tệp đính kèm:

TBMT_07062021.pdf

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)