Hướng dẫn đăng ký tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề Bộ Xây dựng năm 2021

Thứ tư, 05/05/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1470/BXD-TCCB gửi các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng; các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đăng ký tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề Bộ Xây dựng năm 2021.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ, để lựa chọn các thí sinh tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam lần thứ 12, Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với kỳ thi Kỹ năng nghề cấp cơ sở:

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề cấp cơ sở, lựa chọn thí sinh tham dự kỳ thi cấp Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 01 tháng 6 năm 2021.

2. Đối với Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ Xây dựng:

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thời gian thi: Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2021.

- Địa điểm tổ chức thi: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Các nghề tổ chức thi

Dự kiến tổ chức thi các nghề nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo.

2.3. Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi là những người hiện đang học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng chưa từng tham dự thi tay nghề ASEAN và thế giới các năm trước.

2.4. Về đề thi và thời gian làm bài thi của thí sinh

2.4.1. Về đề thi

Đề thi các nghề tại kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ Xây dựng năm 2021 chủ yếu sẽ được xây dựng trên cơ sở đề thi của các nghề tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020, đề thi các nghề tại kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 12 năm 2018 (được đăng tải tại mục Tài nguyên - Vụ Kỹ năng nghề trên trang web của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: gdnn.gov.vn; địa chỉ cụ thể: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3132/Default.aspx và đề thi các nghề tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 (các đơn vị tham khảo trên trang web của tổ chức Kỹ năng nghề thế giới: worldskills.org).

2.4.2. Về thời gian làm bài thi: Từ 06 đến 10 tiếng, diễn ra tối đa trong 02 ngày thi.

3. Đăng ký tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ Xây dựng

3.1. Đăng ký nghề, thí sinh dự thi, chuyên gia cho các nghề

Căn cứ theo danh mục nghề nêu tại Phụ lục 1 và  Phụ lục 2, các đơn vị đăng kí số lượng thí sinh dự thi (không quá 01 thí sinh/nghề, riêng các nghề thi theo đội đăng ký 02 thí sinh/đội/nghề).

Các đơn vị giới thiệu cho Ban Tổ chức những giảng viên, giáo viên làm chuyên gia cho các nghề tổ chức thi: Các giảng viên, giáo viên được giới thiệu phải có trình độ và kinh nghiệm về lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành (ưu tiên những chuyên gia đã tham gia các kỳ thi tuyển chọn thí sinh dự thi tay nghề ASEAN lần trước; những chuyên gia thông thạo tiếng Anh sẽ được ưu tiên lựa chọn).

3.2. Thời hạn đăng ký dự thi

Các đơn vị căn cứ hướng dẫn này tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề cấp cơ sở phù hợp với điều kiện của đơn vị; đăng ký dự kiến sơ bộ danh sách nghề và số lượng thí sinh theo từng nghề tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Bộ Xây dựng (theo Phụ lục 1,2) và gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/6/2021; đăng ký danh sách chính thức tham dự kỳ thi cấp Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2021, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email: daotaobxdvutccb@gmail.com để tổng hợp.

4. Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến thời gian tổ chức kỳ thi, Bộ Xây dựng sẽ có thông báo sau.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_1470-BXD-TCCB_05052021_signed.pdf

BXD_1470-BXD-TCCB_05052021.doc

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1470/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)