Nghiệm thu các nhiệm vụ của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Thứ sáu, 09/04/2021 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 8/4/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá nghiệm thu hai Nhiệm vụ khoa học công nghệ và sự nghiệp môi trường do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Về Nhiệm vụ “Nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống giao thông trên cao tại các đô thị”, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Văn Minh cho biết: Nhiệm vụ có mục tiêu tổng quan quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông trên cao tại các đô thị ở Việt Nam; tổng hợp bài học kinh nghiệm về quy hoạch phát triển hệ thống giao thông tại một số nước trên thế giới; đề xuất giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống giao thông trên cao phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đô thị.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; thu thập, phân tích thông tin; kế thừa; tổng hợp ý kiến chuyên gia. Trên cơ sở đánh giá quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng trong đô thị là một trong những yếu tốt quan trọng để phát triển đô thị bền vững, nhóm đề xuất: xây dựng hệ thống giao thông trên cao hoàn chỉnh, đồng bộ, mức độ bao phủ rộng, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông và điều kiện kinh tế đô thị; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại trong quy hoạch, khai thác và quản lý giao thông trên cao; sử dụng phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường, hướng tới hệ thống giao thông xanh; có thệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm soát môi trường giao thông; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý quy hoạch xây dựng giao thông đô thị; áp dụng GIS trong quy hoạch giao thông đô thị; sửa đổi, cập nhật, bổ sung một số nội dung trong hệ thống văn bản pháp lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng quản lý, quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Về Nhiệm vụ “Nghiên cứu quản lý hệ thống giao thông tĩnh tại các đô thị”, nhóm tác giả thuộc VIUP cho biết phạm vi nghiên cứu gồm thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh. Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng giao thông đô thị nói chung cũng như hệ thống giao thông tĩnh nói riêng tại một số đô thị, từ đó đưa ra đánh giá chung những vấn đề liên quan đến hệ thống giao thông tĩnh: quỹ đất, mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng, đầu tư và công tác quản lý nhà nước.

Qua nghiên cứu, nhóm tác giả kiến nghị đưa chỉ tiêu nhu cầu hệ thống giao thông tĩnh đô thị vào các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cần tính toán, đề cập nội dung giao thông tĩnh trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị; lồng ghép chính sách quản lý giao thông đô thị vào các chiến lược, đề án trong lĩnh vực giao thông ở các địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được vai trò quan trọng của hệ thống giao thông tĩnh ở các đô thị.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao công sức, sự nỗ lực của các nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của 2 Nhiệm vụ đều đảm bảo chất lượng, sau khi được nghiệm thu, ban hành sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong lĩnh vực giao thông đô thị nói chung, giao thông trên cao, giao thông tĩnh nói riêng.

Tuy nhiên, theo Hội đồng, để nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết và các sản phẩm của 2 Nhiệm vụ nêu trên, các nhóm nghiên cứu cần rà soát, biên tập lại nội dung báo cáo đảm bảo ngắn gọn, súc tích hơn; cập nhật một số văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan đến nội dung nghiên cứu; nêu rõ khái niệm về giao thông trên cao, giao thông tĩnh.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu hai Nhiệm vụ khoa học công nghệ và sự nghiệp môi trường do các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)