Thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà

Thứ tư, 01/09/2021 14:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3518/BXD-HĐXD gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc có ý kiến về thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà (giai đoạn từ 01/6/2017 đến 30/6/2019).

Dự án điện mặt trời mái nhà là dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

Tại thời điểm từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2019 căn cứ theo nguồn vốn, cấp công trình của Dự án thì việc áp dụng quy định về đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định quy định tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (khoản 4 Điều 1 đối với thiết kế cơ sở và khoản 9, 10, 11 Điều 1 đối với thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở).

Theo đó, đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình cấp IV không thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn khác, dự án đầu tư xây dựng công trình cấp IV không thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Việc xác định cấp công trình tại thời điểm từ ngày 01/6/2017 đến ngày 31/12/2019 được quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3518-BXD-HDXD_31082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3518/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)