Hướng dẫn áp dụng Hợp đồng EPC và Giám sát thi công xây dựng công trình

Thứ năm, 23/09/2021 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3949/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Shimizu Việt Nam cho ý kiến về việc áp dụng Hợp đồng EPC và Giám sát thi công xây dựng công trình.

1. Việc quản lý và thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung tại hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã được quy định tại khoản 1 Điều 1. Theo đó, đối với các dự án sử dụng vốn khác như nêu tại văn bản số 082021/CV-SMZ thì các bên tham khảo quy định tại Nghị định này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng.

3. Đối với các nội dung cụ thể tại văn bản số 082021/CV-SMZ như sau:

- Hợp đồng EPC là hợp đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và chạy thử, nghiệm thu, bàn giao cho bên giao thầu. Theo đó, Công ty TNHH Shimizu Việt Nam căn cứ phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng để xác định hợp đồng ký kết giữa các bên có phải là hợp đồng EPC hay không.

- Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu EPC, việc giám sát thi công xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3949-BXD-KTXD_23092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3949/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)