Kết luận thanh tra số 222/Kl-TTr ngày 26/5/2017 đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban quản lý đầu tư các công trình Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh

Thứ ba, 19/09/2017 09:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luậnthanh tra số 222/Kl-TTr ngày 26/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban quản lý đầu tư các công trình Văn hóa - Thể tao tỉnh Quảng Ninh. 

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT số 222.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)