Điều chỉnh quy hoạch tạo động lực phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh

Thứ hai, 18/10/2021 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Một số quan điểm lập điều chỉnh quy hoạch được xác định như: việc đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển kinh tế biển gắn với mục tiêu hình thành chuỗi đô thị biển của vùng, kết hợp bảo vệ khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM Nguyễn Thanh Nhã mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch của TPHCM trong thời gian tới, là phù hợp định hướng phát triển của toàn vùng TPHCM, hướng tới phát triển thành phố trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế. Đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng các khu vực trong đô thị và hoàn thiện hệ thống kỹ thuật khung của đô thị theo quy hoạch.

Lễ phát động cuộc thi bình chọn ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đẩy mạnh liên kết vùng

Một số quan điểm lập điều chỉnh quy hoạch được xác định như: việc đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển kinh tế biển gắn với mục tiêu hình thành chuỗi đô thị biển của vùng, kết hợp bảo vệ khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng các hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng số theo các chiến lược, mô hình phát triển kinh tế của thành phố và của vùng thành phố. Khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của thành phố để phát triển thành phố hiện đại, có bản sắc, tạo sức hấp dẫn của đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; hướng tới sự đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị. 

Xác định xây dựng tầm nhìn mới theo ý tưởng: “TPHCM là thành phố đổi mới, sáng tạo, phát triển năng động, tiên phong trong vùng đô thị lớn; trở thành trung tâm kinh tế tri thức, kinh tế biển và giao thương quốc tế của Việt Nam, trung tâm tài chính và dịch vụ của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn, có tính đa dạng văn hóa, bảo tồn di sản và cảnh quan sông nước, có hạ tầng đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu".

Điều chỉnh quy hoạch hướng tới phát triển TPHCM trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia. Ảnh minh họa

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố phù hợp định hướng phát triển của toàn vùng TPHCM, hướng tới phát triển thành phố trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế.

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố để đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Là đô thị loại đặc biệt trực thuộc trung ương; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật và công nghệ quan trọng của quốc gia, có vai trò tiên phong dẫn dắt đổi mới, sáng tạo; có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; là một trong những trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Là đầu mối giao thông, hạ tầng số quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, quốc gia và quốc tế; là trung tâm liên kết vùng, đầu mối kết nối các loại hình vận tải đa phương thức của vùng phía Nam. Là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh khu vực miền Đông Nam bộ, cả nước và khu vực biển Đông. 

Theo Quyết định phê duyệt, phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính  TPHCM với diện tích 2.095km² và khu vực biển Cần Giờ (diện tích cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập đồ án, đảm bảo thống nhất với ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ). Quy mô dân số toàn TPHCM dự kiến đến năm 2040 khoảng 13-14 triệu người. Đất xây dựng đô thị đến năm 2040 dự kiến khoảng 100.000 - 110.000 ha.

Phấn đấu đến năm 2023 đồ án mới được phê duyệt

UBND TPHCM đánh giá, công tác quy hoạch luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM. Đồ án chung về quy hoạch của TPHCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu năm 1993 và gần đây nhất là năm 2010 đã tạo tiền đề cho TPHCM xây dựng hạ tầng phát triển các khu đô thị mới cải tạo chỉnh trang đô thị hiện hữu xây dựng các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học… Mục tiêu là hướng tới nhiệm vụ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân TPHCM. 

TPHCM đang đứng trước những thách thức với sự phát triển nhanh nhưng hạ tầng chưa đồng bộ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập quốc tế. Do đó, quy hoạch chung của TPHCM lần này cần nghiên cứu điều chỉnh để giải quyết các bất cập trên và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Song song đó thành lập TP Thủ Đức là khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TPHCM làm cơ sở cho việc quản lý và kêu gọi đầu tư phát triển nhanh cho TPHCM. 

UBND TPHCM yêu cầu từ nay đến cuối năm phải hoàn thành đồ án quy hoạch chung của TP Thủ Đức. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu để hoàn thiện đồ án quy hoạch TPHCM trong thời gian tới. Đồ án cần thể hiện được tầm nhìn phát triển mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng  toàn quốc lần thứ 13 đặt ra. Quy hoạch cần đồng bộ với quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch chuyên ngành… Tăng cường giải pháp liên kết vùng tuân phủ định hướng phát triển vùng đã được Chính phủ phê duyệt, quan điểm mở với vai trò đầu tàu của TPHCM.

Quy hoạch hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân TPHCM. Ảnh minh họa

UBND TPHCM chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động bàn bạc chia sẻ thông tin chuyên môn với các địa phương lân cận. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần khảo sát các mô hình đô thị lớn trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm, cần đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, pháp lý một cách đầy đủ nhằm lập quy hoạch nhưng hạn chế tối đa xáo trộn đời sống của nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp, không làm ách tắc hoạt động đầu tư của doanh nghiệp khi thực hiện đồ án về quy hoạch. 

UBDN TPHCM yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình làm công tác quy hoạch, cần phối hợp với các cơ quan truyền thông chuyển tải thông tin đến người dân một cách nhanh chóng đầy đủ nhất. 

Trước mắt đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND TP Thủ Đức phối hợp chặt với các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tích hợp các nội dung liên quan vào việc lập quy hoạch như việc sử dụng đất, giao thông, các tuyến đường sắt đô thị… 

Phấn đấu trình đồ án cho các cơ quan trung ương và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chậm nhất vào giữa năm 2023.

Nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040

Mục tiêu xây dựng TP Thủ Đức trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ, tài chính quan trọng của TPHCM và quốc gia. Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Thủ Đức thuộc TPHCM với tổng diện tích khoảng 211,56km².

Hướng tới phát triển TP Thủ Đức có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn; có văn hóa đặc trưng trên cơ sở bảo tồn di sản và cảnh quan sông nước; phát triển hạ tầng đô thị thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu vực trong TP Thủ Đức theo quy hoạch, đảm bảo chất lượng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc TPHCM.

Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn TP Thủ Đức đạt khoảng 1.500.000 người; năm 2040 đạt khoảng 2.200.000 người, hướng đến 3.000.000 người sau năm 2040. Đến năm 2030, dự kiến đất xây dựng đô thị khoảng 19.994ha

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)