Vĩnh Phúc: Đảm bảo tính bền vững, hiệu quả khi đưa vào sử dụng các công trình xây dựng

Thứ tư, 14/07/2021 14:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, cùng với công tác CCHC, quản lý quy hoạch, quản lý hạ tầng và phát triển đô thị, Sở Xây dựng đặc biệt chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhằm khắc phục, hạn chế, nâng cao chất lượng công trình, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Khu nhà ở đô thị Mountain View, thành phố Vĩnh Yên được xây dựng theo quy hoạch, góp phần đem lại diện mạo văn minh, hiện đại cho đô thị. Ảnh: Chu Kiều

Những năm gần đây, công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng ngày càng được chú trọng, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, phần lớn các công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng đều đạt chất lượng theo yêu cầu.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng dã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và thông báo kết quả 57 công trình đủ điều kiện để chủ đầu tư bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. Thẩm định 35 dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước, 16 báo cáo kinh tế kỹ thuật, 11 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán.

UBND cấp huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đảm bảo tuân thủ các thủ tục đầu tư xây dựng; trong quá trình thực hiện, các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc giới thiệu địa điểm, lập và thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết để trình phê duyệt; triển khai xây dựng các công trình theo quy hoạch được duyệt, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; công tác quản lý xây dựng, quản quy hoạch và cấp phép xây dựng dần từng bước đi vào nề nếp.

Thực tế kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình nhà điều hành TLIPIII tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (Bình Xuyên), chủ đầu tư là Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; đơn vị thi công là Công ty TNHH Quốc tế Vina cho thấy:

Nhà điều hành TLIPIII là công trình 2 tầng gồm 2 khối nhà, diện tích xây dựng (tính theo hình chiếu bằng mái) 2624,25 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 3585,55 m2, chiều cao công trình tính từ đỉnh mái đến cos nền 9,8m, cos nền cao hơn cos sân 0,525 m.

Nhà bảo vệ 1 tầng, diện tích xây dựng 20,55 m2, chiều cao công trình tính từ đỉnh mái đến cos nền 3,6 m. Nhà đặt ATM 1 tầng, diện tích xây dựng 193,44 m2, chiều cao công trình tính từ đỉnh mái đến cos nền 3,6m.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công xây dựng xong, quan sát công trình bằng trực quan, không thấy dấu hiệu, hiện tượng bất thường ảnh hưởng đến độ ổn định kết cấu và khả năng chịu lực của công trình.

Kiểm tra thực tế hiện trường công trình, ghi nhận: Về định vị tổng mặt bằng công trình, hình dáng kiến trúc công trình thi công cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được thẩm định, giấy phép xây dựng được cấp; đo kiểm tra chi tiết các kích thước bộ phận công trình, cấu kiện, vật liệu, vật tư sử dụng cho công trình cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ bản vẽ hoàn công theo thực tế thi công, xác định khối lượng cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán theo số liệu hoàn công và các quy định khác có liên quan.

Rà soát, cập nhật các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình, tập hợp thành bộ hồ sơ hoàn thành công trình để lưu trữ hồ sơ theo quy định. Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được phê duyệt. Vệ sinh toàn bộ công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong thời gian bảo hành công trình, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra theo dõi công trình nếu phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan phải yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục sửa chữa ngay theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng một số hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng chưa đảm bảo; một số công trình thi công xây dựng hoàn thành còn khiếm khuyết về chất lượng; một số công trình sau khi đưa vào sử dụng không được bảo trì dẫn đến nhanh xuống cấp.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng phức tạp, thiếu tính ổn định, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi; các cơ quan được phân cấp, ủy quyền còn thiếu cán bộ chuyên môn và kinh nghiệm; vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương do chính quyền buông lỏng quản lý, chưa quyết liệt…

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Chị thị số 10, giao UBND các huyện, thành phố và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng theo phân cấp; xử lý nghiêm đối với các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư vi phạm về tiến độ, chất lượng xây dựng công trình.

Yêu cầu các sở, ngành chức năng tăng cường kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về công tác quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình; kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng thuộc chuyên ngành, phạm vi quản lý khi cần thiết hoặc khi được yêu cầu.

Nâng cao năng lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, nghiệm thu đối với các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện nghiêm việc quản lý quá trình thi công xây dựng công trình.

Với các đơn vị tư vấn xây dựng công trình, phải đảm bảo hoạt động độc lập, khách quan; với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình nghiêm túc thực hiện quy định về bảo trì công trình, đánh giá an toàn công trình, xử lý đối với công trình có dấu hiệu kém chất lượng, nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng…

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)