Hướng dẫn xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm

Thứ tư, 16/11/2022 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5214/BXD-KTXD gửi  Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh  hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm trong quá trình thi công gói thầu G ”Xây dựng hệ thống công bao” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ, giai đoạn II.

1. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án và các quy định của pháp luật khác có liên quan tương ứng với thời điểm thực hiện dự án, nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định về chuyển tiếp tại các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, việc áp dụng hoặc tham khảo hệ thống định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Đối với việc áp dụng định mức của Nhật Bản về khoan kích ngầm như nêu tại Văn bản số 4046/BQLDAGT-KHĐT, đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các quy định của pháp luật áp dụng cho dự án và quy định của điều ước quốc tế; thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký kết và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để thực hiện, tuân thủ quy định pháp luật.

3. Việc xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở các chi phí phát sinh trong khoảng thời gian ngừng chờ của thiết bị đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, không trùng lặp chi phí. Việc xác định, thanh toán chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5214-BXD-KTXD_16112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5214/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)