Thông tin văn bản số: 415/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 415/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/12/2021
Ngày hiệu lực 04/12/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Thanh tra xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 415/QĐ-BXD ngày 12/04/2021 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/12/2021
04/05/2021
04/02/2021
04/02/2021
03/26/2021
03/11/2021
03/11/2021