Thông tin văn bản số: 350/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 350/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 350/QĐ-BXD ngày 05/04/2021 ban hành Kế hoạch thực hiên công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/02/2021
04/02/2021
03/26/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/02/2021
03/02/2021