Tin hoạt động

Kết luận thanh tra số 484/KL-TTr ngày 29/9/2017 thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng và một số dự án tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (11/2/17 9:36 AM)

Kết luận thanh tra số 484/KL-TTr ngày 29/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang và một số dự án tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công khai làm rõ những nghi vấn một số khuất tất tại VICEM do báo chí phát hiện (9/26/14 7:34 AM)

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, sáng 25/9/2014, tại Văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM), Tiến sỹ Phạm Gia Yên, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng đã chủ trì một cuộc Hội nghị cùng các cơ quan báo chí công khai tranh luận với đối tượng thanh tra (VICEM) về một số vụ việc có dấu hiệu khuất tất trong điều hành kinh doanh sản xuất thời gian gần đây do báo chí phát hiện. Hội nghị có sự tham gia của trên 20 cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội và sự chứng kiến của đại diện Ban Tuyên Giáo Trung ương.

Trao đổi kinh nghiệm
LIÊN KẾT WEBSITE