Tin hoạt động

Hướng dẫn phân loại vật liệu để tính các khoản chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước (8/14/17 4:51 PM)

Ngày 21/7/2017, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 19/12/2000 về hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình.  

Nghiệp vụ kinh tế
Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng
LIÊN KẾT WEBSITE