Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 25/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 64/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 03 cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 14/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1254/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 06 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 gồm:

 

Ngày 14/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1253/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 09 tập thể thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016 - 2017 gồm:

 

Ngày 14/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1252/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2016 - 2017 gồm:

 

Ngày 28/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1222/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Hiệp hội Các đô thị Việt Nam và 08 tập thể hội viên Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp gắn với Tăng trưởng xanh năm 2017” gồm:

 

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1218/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 150 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1217/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 66 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1216/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 27 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2014 - 2016 gồm:

 

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1215/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 27 tập thể thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 04/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1012/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 10 tập thể và 40 cá nhân thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội, đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ Hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE