Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 20/8/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1150/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 29 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 20/8/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1149/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 31 tập thể thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 27/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1077/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 07 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 25/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 849/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 10 cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án Đâu tư xây dựng chuyên ngành, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 25/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 848/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 25/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 846/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 20/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 832/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 07 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018) gồm:

 

Ngày 05/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 687/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 26 cá nhân Hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam, đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành Cấp thoát nước Việt Nam gồm:

 

Ngày 24/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 650/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 24 cá nhân thuộc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 17/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 620/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 108 cá nhân thuộc ngành Xây dựng thành phố Hải Phòng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE