Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 16/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 497/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 05 đồng chí Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 16/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 495/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 04 đồng chí Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 16/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 494/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 27 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Phú Thọ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 11/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 425/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 10 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 12/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 436/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 18 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Sơn La, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 12/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 434/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 19 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Hòa Bình, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 11/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 428/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 09 cá nhân thuộc Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 11/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 426/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 03 cá nhân, đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 04/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 383/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 07 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Bắc Giang, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 382/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 15 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE