Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 12/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1453/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 12/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1452/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 07 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 12/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1451/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 12 tập thể thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 12/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1450/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 tập thể và 05 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 12/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1449/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 04 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Xây dựng năm 2017 gồm:

 

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1405/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 18 tập thế và 53 cá nhân thuộc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1404/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 64 tập thể thuộc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1328/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1327/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 07 cá nhân thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1300/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 12 cá nhân thuộc Vụ Pháp chế, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE