Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1001/GCN-BXD về việc Công ty CP Kiểm định và tư vấn xây dựng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 994/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thủy Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 993/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và khoáng sản Trần Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 992/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Tầm Mới đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 991/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Hải Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 990/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Đức đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 989/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Triều Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 988/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi và cơ sở hạ tầng Hải Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 16/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 983/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần khảo sát và nền móng VIETGEO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 16/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 982/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE