Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 21/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 795/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thương mại - xây dựng Sài Gòn Test đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 794/GCN-BXD về việc Trường cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng 

 

Ngày 21/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 793/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Beton 6 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 792/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng COZY đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 791/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình Hoàng Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 789/GCN-BXD về việc Công ty TNHH quốc tế Lam Kinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 14/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 767/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng — Trường Đại học Cần Thơ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 761/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn khoa học công nghệ và kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 760/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và khảo sát kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 759/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Phúc Hưng JSC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE