Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1365/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Nam Việt Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1364/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1363/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1362/GCN-BXD về việc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1361/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn và kiểm định công trình Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 23/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1332/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn, Thiết kế và Xây dựng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 23/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1331/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Cửu Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 23/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1330/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Thương mại Phú Mỹ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 22/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1327/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vương Thịnh Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1326/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE