Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1393/GCN-BXD về việc Công ty TNHH ĐTXD kiểm định và Thương Mại Thành An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1392/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần vật liệu và kiểm định Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1391/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây dựng tư vấn và đầu tư An Hòa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1390/GCN-BXD về việc Công ty CP Tư vấn và Công Nghệ DST đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1389/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hải Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1388/GCN-BXD về việc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin Khoa học đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1387/GCN-BXD về việc Trung tâm Thành An 161 - Tổng công ty Thành An (Binh Đoàn 11) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1386/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1385/GCN-BXD về việc Công ty TNHH khảo sát xây dựng Minh Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1384/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng vận tải và thương mại Quang Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE