Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 888/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Qui Nhơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 887/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng giao thông công trình Lam Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 886/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng kiểm định và thương mại Thành Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 884/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 886 - Thành Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 885/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thương mại tư vấn xây dựng số một đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 883/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 882/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 876/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phẩn thương mại dịch vụ xây dựng Phương Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 867/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dụng Việt Nam BVĐ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 866/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng và đo đạc Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE