Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1290/GCN-BXD về việc Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn Chất lượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1287/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần IMAG đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1285/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xử lý và tái chế Tro xỉ Viết Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1284/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định Miền Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1283/GCN-BXD về việc Công ty Cồ phần tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1282/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thí nghiệm và kiểm định Ninh Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1281/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1280/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình – UTT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1279/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Gia Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1278/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng giao thông 19 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE