Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 25/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 64/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần 68 Đông Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 63/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần TDS Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 23/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 56/GCN-BXD về việc Trung tâm giám định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 53/GCN-BXD về việc Công ty Cồ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 52/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 51/GCN-BXD về việc Xí nghiệp khảo sát Tổng hợp Miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 50/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng kiểm định K – L đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 49/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tổng hợp Sao Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 48/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng 796 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 47/GCN-BXD về việc Trường Đại học Xây dựng miền Tây đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE