Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 20/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1267GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thiên Trường Yên Bái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 20/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1266/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng Đồng Tâm Lương Tài đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 13/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1253/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bạc Liêu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1252/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát - Thiết kế Hoành Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1251/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kiểm định chất lượng vật liệu Đường Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1250/GCN-BXD về việc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 10/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1203/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 10/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1202/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại MyTech Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 05/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1196/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Bảo Phi đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 05/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1195/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thương mại - xây dựng Sài Gòn Test đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE