Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1039/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH tư vấn và xây dựng Chí Tâm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1038/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Địa kỹ thuật Đức Phong đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1037/GCN-BXD về việc Công Ty cổ phần xây dựng và kiểm định công trình Trường Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1036/GCN-BXD về việc Công ty Cổ Phần Kiểm Định Xây Dựng Thiên Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1035/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hà Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1034/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1033/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng số 1 Hải Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1032/GCN-BXD về việc Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựng – Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1031/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên Bảo Tuân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 23/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1026/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định ALPHA đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE