Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 10/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 18/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Vạn Tín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 908/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt (DMV) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 907/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thuỷ Lợi - Thuỷ Điện Bình Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 905/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 904/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 903/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng Hà đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 901/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng – usco đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 900/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 899/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Bạc Liêu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 889/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Đồng Tâm - Đông Triều đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE