Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1280/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình – UTT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1279/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Gia Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1278/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng giao thông 19 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1277/GCN-BXD về việc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1276/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Quảng Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1275/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 686 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1274/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hiệp Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 20/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1270/GCN-BXD về việc Trung tâm ứng dụng Tiêu chuẩn Chất lượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 20/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1269/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng Cửu Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 20/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1268/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE