Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1114/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1113/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1112/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng HTC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1111/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV tư vấn điện Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1108/GCN-BXD về việc Công Ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định công trình xây dựng miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1107/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Cát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1106/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Giao thông Bình Nguyên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1098/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Long Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1097/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1095/GCN-BXD về việc Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE