Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 42/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng Cường Khoa Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 41/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế thí nghiệm và xây dựng Hồng Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 40/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định Hoàng Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 39/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam (Tedi South) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 38/GCN-BXD về việc Chi nhánh Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam CTCP tại Nghệ An - HEC 16 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 37/GCN-BXD về việc Công ty tư vấn địa kỹ thuật (HEC 14) - Chi nhánh Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 36/GCN-BXD về việc Công ty TNHH một thành viên thương mại và thiết bị Anh Khoa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 35/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 33/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 10/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 19/GCN-BXD về việc Công ty CP Kiểm định xây dựng Sông Đà Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE