Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1006/GCN-BXD về việc Công ty CP Tư vấn và Kiểm định công trình xây dựng Vĩnh Phúc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1004/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng T.M.N đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1003/GCN-BXD về việc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1002/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng CTES đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1001/GCN-BXD về việc Công ty CP Kiểm định và tư vấn xây dựng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 994/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thủy Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 993/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và khoáng sản Trần Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 992/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Tầm Mới đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 991/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Hải Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 990/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Đức đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE