Giới thiệu sách mới
 

Số tổng luận: Số 4 năm 2016.

Số trang: 80.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1217/1218 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Số tổng luận: Số 4 năm 2016.

Số trang: 80.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1217/1218 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Tác giả: Trần Tuấn Minh, Nguyễn Duyên Phong, Nguyễn Viết Định

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 480

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002070 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Trần Thế Truyền, Phạm Đình Đạo

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 122

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002069 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Thị Trang

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 116

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002068 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả:Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 168

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002067 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 55

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1943 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 104

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1942 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 132

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1941 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Thế Phùng

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 226

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002066 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE