Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 131.

Tác giả: Đỗ Anh Tú.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002111 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 167.

Tác giả: Phạm Thị Hương Lan, Trần Kim Châu.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002110 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 228.

Tác giả: Doãn Minh Khôi.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002120 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải. Năm 2017. Số trang: 223

Tác giả: Nguyễn Văn Vi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002991 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 800.

Tác giả: Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002121 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 179

Tác giả: Phạm Thị Hương Lan

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002114 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 147

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng, Lê Huy Tuyến

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002101 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 195

Tác giả: Phạm Thị Lan, Hoàng Công Vũ, Hoàng Công Duy, Nguyễn Ngọc Thắng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002105 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 162

Tác giả: Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002099 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 147

Tác giả: Doãn Minh Khôi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002100 – Thư viện KHKT-BXD. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE