Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 121

Tác giả: Phạm Phú Cường, Lê Đình Thục

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002170 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 412

Tác giả: Lê Duy Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002174 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 120.

Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Thị Phương Lan.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002162 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 172.

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002161 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 135.

Tác giả: Nguyễn Chiến, Bùi Quang Cường, Nguyễn Anh Dũng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002160 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 232.

Tác giả: Ngô Châu Phương, Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Danh Huy.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002159 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 142.

Tác giả: Võ Thị Thu Thủy.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002157 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 228.

Tác giả: Nguyễn Võ Thông, Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Hội.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002155 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 128.

Tác giả: Nguyễn Võ Thông, Trần Hùng, Đỗ Văn Mạnh, Đỗ Tiến Thịnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002154 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 382

Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002146 – Thư viện KHKT-BXD. 

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE