Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 152

Tác giả: Bộ Xây dựng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002183 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 575

Tác giả: Hữu Đại, Vũ Tươi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002180 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 116

Tác giả: Vũ Thu Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002176 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 663

Tác giả: Hữu Đại, Vũ Tươi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002179 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 300

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chủ biên), Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng…

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002178 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 406

Tác giả: Hữu Đại

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002177 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 224

Tác giả: Phạm Đình Việt (chủ biên)

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002171 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 391

Tác giả: Vũ Thu Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002172 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 108

Tác giả: Lê Thị Minh Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002169 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 370

Tác giả: Nguyễn Lê Ninh, Phan Văn Huệ

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002168 – Thư viện KHKT-BXD. 

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE