Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 187

Tác giả: Đặng Gia Nải, Đặng Việt Đức

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002186 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 200

Tác giả: Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002181 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải. Năm 2018. Số trang: 341

Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002182 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 44

Tác giả: Bộ Xây dựng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002184 – Thư viện KHKT-BXD.

 

 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 152

Tác giả: Bộ Xây dựng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002183 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 575

Tác giả: Hữu Đại, Vũ Tươi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002180 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 116

Tác giả: Vũ Thu Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002176 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 663

Tác giả: Hữu Đại, Vũ Tươi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002179 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 300

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chủ biên), Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng…

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002178 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 406

Tác giả: Hữu Đại

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002177 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE