Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: Nguyễn Quốc Tới.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 240.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002008 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Văn Chuyên.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 141.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002009 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Thúy Lan Chi, Hoàng Khánh Hòa, Vương Quang Việt

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 129

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002002 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9361:2012

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 68

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1913 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Trần Thu Hằng, Nguyễn Viết Trung

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 180

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001994 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Huy Chính

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 184

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001996 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 178

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001993 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Uyên

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 251

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002000 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Trịnh Xuân Lai, Mai Liên Hương

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 254

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001998 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Đinh Ngọc Sang, Nguyễn Lê Duy Luân

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 70

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002001 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE