Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 87

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1915 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 142.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1914 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Quang Minh.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2015. Số trang: 438.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002010 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 242.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002005 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Lương Bá Chấn (chủ biên), Nguyễn Đức Dũng, Lương Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Chiến.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 138.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002006 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Lê Thị Bích Thuận, Nguyễn Ngọc Tú.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 143.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002007 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Tới.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 240.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002008 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Văn Chuyên.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 141.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002009 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Thúy Lan Chi, Hoàng Khánh Hòa, Vương Quang Việt

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 129

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002002 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9361:2012

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 68

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1913 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE