Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: Nguyễn Bá Kế, Lê Quang Hanh, Nguyễn Việt Tuấn

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 332

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002045 – Thư viện KHKT-BXD.

 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 73

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1927 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 46

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1929 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Hoàng Minh Đức, Nguyễn Xuân Quý

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 120

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002048 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 110

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1930 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 37

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1936 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 73

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1933 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Bính, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quang Phúc

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 278

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002042 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 141

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1934 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE