Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 29/3/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Đó là các dự thảo TCVN "Sản phẩm chịu lửa – Phương pháp đo kích thước và xác định các khuyết tật ngoại quan của gạch chịu lửa"- mã số TC 24-17; "Sản phẩm chịu lửa không định hình - Phương pháp xác định độ bền nứt vỡ do nổ" - mã số TC 25-17; Soát xét TCVN 7710:2007 “Vật liệu chịu lửa - Gạch manhêdi cácbon”-mã số TC 36-17. 

 

Ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Khảo sát, biên soạn dự thảo TCVN về Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng tại các đô thị”. Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng) Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 22/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng sổ tay quản trị đô thị phù hợp với các đô thị Việt Nam hiện nay” do nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

 

Ngày 18/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự án SNKT “Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất giải pháp nâng cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam”. Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Phạm Văn Bắc - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 28/2/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng bloc bê tông khí chưng áp do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.  

 

Ngày 26/2/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng từ phế thải bitum cốc hóa và phế thải lưu huỳnh" do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.  

 

Ngày 21/2/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu chế tạo gốm màng lọc sử dụng cho lọc nước uống tinh khiết" do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện.  

 

Ngày 25/12/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng” do nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thực hiện. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 24/12/2018 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) Vũ Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng KHCN chuyên ngành về nghiệm thu các kết quả của Đề tài KHCN trọng điểm "Nghiên cứu, sử dụng tro bay nhiệt điện chế tạo vật liệu và giải pháp thi công lớp phủ chống phát tán ô nhiễm và cứng hóa cho các bãi chứa chất thải rắn công nghiệp" - mã số TĐ 16-17.

 

Ngày 17/12/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong xây dựng công trình nền và mặt đường giao thông” do nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE