Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 7/8/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Điều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất chương trình phát triển tái chế chất thải rắn sinh hoạt nông thôn (CTRSHNT)” do Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 01/8/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH “Xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở vùng ĐBSCL và Duyên hải miền Trung thích ứng với BĐKH và nước biển dâng” do Cục Quản lý nhà & thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 31/07/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 02 Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam gồm: TCVN …..:2014: Xi măng – Phương pháp xác định hiện tượng đông cứng sớm; và soát xét TCVN 6017:1995: Xi măng – Phương pháp thử - xác định thời gian đông kết và độ ổn định, do Th.S Lê Đức Thịnh và KS Nguyễn Thị Sen làm chủ nhiệm. Th.S Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 30/7/2014 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng chương trình và tài liệu giảng dạy về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.

 

Ngày 30/7/2014, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng “ Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực kết cấu xây dựng đến năm 2030” do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 29/7/2014, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 02 Dự án SNKT “ Điều tra, khảo sát việc sử dụng nhân lực tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng; cấp thoát nước & môi trường; xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường thuộc ngành Xây dựng” (ThS.Phạm Xuân Điều làm chủ nhiệm), và “Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020” (do ThS. Nguyễn Ngọc Thức làm chủ nhiệm) – hai Dự án đều do trường Cao đẳng Xây dựng (CĐXD) số 1 chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 24/07/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu Dự thảo soát xét 02 tiêu chuẩn gồm: TCVN 6533:1999: Vật liệu chịu lửa Alumo Silicat – Phương pháp phân tích hóa học và TCVN 6819:2001: Vật liệu chịu lửa Crôm – Phương pháp phân tích hóa học, do Bà Nguyễn Thị Thảo và Bà Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ nhiệm. Ths. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng, Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 17/7/2014, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu “Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Xây dựng đối với công chức địa chính – xây dựng – đô thị & môi trường phường, thị trấn” do Phòng Quản lý Khoa học - Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị (AMC) chủ trì biên soạn. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 14/7/2014 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu các kết quả của đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp” do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện.

 

Chiều ngày 3/7/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng alumin CA50 từ nguồn nguyên liệu trong nước” – mã số RD 113-13 do TS. Lưu Thị Hồng - Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng làm chủ nhiệm. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 17 18 19 20 21 22 23 24 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE