Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 23/12/2014, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng “ Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030” – mã số TC 06-12 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 19/12/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công xây dựng” mã số RD 40-12 do Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 18/12/2014, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo màng phủ kính chống tia UV, tự làm sạch” do ThS. Trịnh Thị Hằng – Viện Vật liệu Xây dựng làm chủ nhiệm.

 

Ngày 12/12/2014, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài: “Nghiên cứu triển khai sản xuất búa răng siêu bền thay thế nhập khẩu” và “Nghiên cứu triển khai sản xuất búa hai lớp thay thế nhập khẩu ”do KS. Đàm Quang Tuấn – Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi chủ nhiệm.

 

Ngày 3/12/2014, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu tiêu chuẩn: “Nhà và công trình – Nguyên tắc khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật” do PGS.TS. Nguyễn Bá Kế – Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam làm chủ nhiệm.

 

Ngày 02/12/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự án “Quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực VLXD đến năm 2030” do Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện.TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 24/10/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn gồm : “Xi măng, thuật ngữ và định nghĩa; Xi măng- phân loại và Phụ gia khoáng cho xi măng” do ThS. Nguyễn Kiên Cường, ThS. Trần Thanh Quang và ThS. Hà Văn Lân thuộc Viện Vật liệu Xây dựng làm chủ nhiệm. ThS. Trần Đình Thái- Phó Vụ trưởng, Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chương trình đào tạo kiến trúc sư theo hướng hội nhập quốc tế”, do TS.KTS Lê Quân làm chủ nhiệm đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.

 

Ngày 24/9/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2014 “ Quản lý tài liệu cho Dự án Xây dựng” do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì soạn thảo. TS. Trần Hữu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 21/8/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng hợp chất phụ gia polyme nhằm tăng cường độ bền cho mộc của sứ vệ sinh” mã số 61 -12 do Viện Nghiên cứu & Phát triển Viglacera, Tổng Công ty Viglacera, Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 15 16 17 18 19 20 21 22 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE