Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 3/2/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Soát xét, bổ sung TCVN 7958:2008 và xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống mối cho công trình xây dựng mới” mã số TC 67-13 do TS. Nguyễn Tân Vương – Viện Sinh thái & Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 29/1/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa (BTCL) chứa cacbon cho công nghiệp luyện kim - mã số RD 114-13 do nhóm kỹ sư Trung tâm Vật liệu chịu lửa & chống cháy, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng thực hiện. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 27/01/2014 tại Trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ các đề tài khoa học của Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định: “Nghiên cứu xây dựng mô hình kết cấu công trình bằng công nghệ 3D – RD 48-13”, “Nghiên cứu xây dựng bài giảng Học phần Kỹ thuật Thi công bằng phương pháp mô hình hóa dành cho bậc cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng- RD38-13” và “Xây dựng chương trình giáo trình đào tạo nghề: Mộc mỹ nghệ, Chạm khắc đá, Kỹ thuật điêu khắc gỗ, Kỹ thuật sơn mài và khảm trai bậc trình độ sơ cấp nghề áp dụng đào tạo cho lao động nông thôn các tỉnh khu vực Nam đồng bằng sông Hồng –RD47-13”. ThS. Nguyễn Quang Minh – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Chiều ngày 21/01/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt máy thi công xây dựng (máy xúc, máy ủi) phục vụ chương trình nội địa hóa các sản phẩm cơ khí xây dựng” – mã số RD 69-12 do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì hội nghị.

 

Sáng ngày 8/01/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu các kết quả của Dự án Sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị nhà ở truyền thống của một số dân tộc khu vực miền Trung” do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị.

 

Ngày 26/12/2014, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam” do TS. Thái Duy Sâm – Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam làm chủ nhiệm.

 

Chiều ngày 25/12/2014, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo màng chậm cháy thân thiện môi trường ứng dụng để bảo vệ bề mặt và kết cấu gỗ” mã số RD 116-13 do Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 25/12/2014 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành của Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 04 đề tài biên soạn tiêu chuẩn của Hội Bê tông Việt Nam. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường – Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

 

Ngày 24/12/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống đỡ và nâng của cần trục tháp leo sànphục vụ thi công nhà nhiều tầng có độ cao lớn” do nhóm đề tài trường Đại học Xây dựng thực hiện.TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 23/12/2014, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng “ Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030” – mã số TC 06-12 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE