Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 4/6/2015 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu các Dự thảo tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với máy ủi, máy xúc lật, máy xúc lật lắp gầu ngược, máy khoan do Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

 

Ngày 4/6/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn “Nhà ở và công trình công cộng cao tầng” mã số TC 20-13 do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì. TS. Nguyễn Trung Hòa -Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 3/6/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo TCVN “Đặc trưng nhiệt của cửa sổ, cửa đi và cửa chớp cuốn – Tính toán truyền nhiệt. Phần 2: Phương pháp số cho khung cửa” - đề tài mang mã số TC 32-12 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 28/5/2015 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học biên soạn tiêu chuẩn TCVN do Viện Khoa học công nghệ chủ trì thực hiện, bao gồm: “Cốt polymer composite cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật” – mã số TC118-14 và “Sử dụng cốt composite phi kim loại trong kết cấu bê tông và địa kỹ thuật” – mã số TC119-14. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

 

Chiều ngày 13/5/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học biên soạn Tiêu chuẩn TCVN…2015 “Vật liệu dán tường dạng cuộn – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” – mã số TC 66-14 do Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

 

Ngày 12/5/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo bê tông đặc biệt nặng tự lèn trong môi trường biển” mã số RD 51-12 do Hội Bê tông Việt Nam chủ trì thực hiện. TS. Lê Trung Thành – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 7/5/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2015 “Bê tông phun – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” do Hội Bê tông Việt Nam chủ trì thực hiện. TS. Lê Trung Thành - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 5/5/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - Giai đoạn 3”. Đề tài do Viện Quy hoạch Môi trường Hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn (Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia -VIUP) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Chiều ngày 23/4/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng và triển khai mô hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD)” do ThS. Nguyễn Thị Tâm - Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 10/2/2015, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu tiêu chuẩn: “Hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)” do TS. Lê Trung Thành – Trường Đại học Xây dựng làm chủ nhiệm.

    Trang   ‹‹ Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE