Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 21/12/2017, Bộ Xây dựng tổ chức họp Hội đồng KHKT chuyên ngành nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam biên soạn, gồm: TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ” và TCVN “Kính xây dựng - Kính cong”. Cuộc họp do TS. Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

 

Ngày 21/12/2017, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của đề tài "Thiết kế đô thị mẫu tỷ lệ 1/500 khu vực cảnh quan bên sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai". Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) Hồ Chí Quang - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 19/12/2017, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị nghiệm thu các kết quả thực hiện nhiệm vụ "Soát xét Quy chuẩn Việt Nam QCVN 17: 2013/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời" do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. TS. Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

 

Ngày 18/12/2017, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp Hội đồng KHKT nghiệm thu các đề tài khoa học do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, gồm: TCVN Tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu  san lấp - Yêu cầu chung; Chỉ dẫn kỹ thuật Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung. Cuộc họp do ông Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ  và môi trường (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

 

Ngày 23/11/2017, Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của Đề tài "Thiết kế đô thị lô phố khu vực phường Tân Lập, Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa" do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Hội đồng và đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang.

 

Ngày 17/10/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu 4 đề tài khoa học do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, bao gồm: Dự thảo TCVN “Sơn alkyd - yêu cầu kỹ thuật”; dự thảo TCVN “Sơn tường dạng nhũ tương”; dự thảo TCVN “Sơn và vecni - lớp phủ bột hữu cơ cho sản phẩm thép xây dựng mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm khô”; dự thảo TCVN “Sơn bột gốc xi măng”. Chủ tịch Hội đồng Phạm Bá Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 13/10/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu các kết quả của đề tài nghiên cứu biên soạn “Sổ tay cấp nước an toàn”, do Hội Cấp thoát nước Việt Nam thực hiện. Chủ tịch Hội đồng Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp. 

 

Ngày 21/9/2017, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”, do Thứ trưởng Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Dự Hội nghị có các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng. 

 

Sáng ngày 14/9/2017, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của Hội Bê tông Việt Nam, bao gồm dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Bê tông tự lèn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử" và dự thảo TCVN "Cốt liệu cho bê tông cản xạ". Chủ tịch Hội đồng - TS. Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị. 

 

Ngày 23/6/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình lấy ý kiến cộng đồng trong các dự án phát triển đô thị. Đề tài do Cục Phát triển đô thị thực hiện. Chủ trì Hội nghị bà Trần Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - kiến trúc (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng.

 

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE