Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 3/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 970/QĐ-BXD về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 

Văn bản quản lý

Văn bản các cơ quan TW

- Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

- Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE