Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Quyết định số 2456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương
- Quyết định số 2411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội, tỉ lệ 1:200.
- Quyết định số 2357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Chỉ thị số 04/CT-BXD của Bộ Xây dựng tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nỗ lực khắc phục tháo gỡ khó khăn, chặn đà suy giảm sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 2211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020.

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Thông tư số 18/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Chỉ thị số 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”.

- Thông tư số 15/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”.

- Thông tư số 23/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân.

- Thông tư số 17/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

- Quyết định số 1831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư số 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1580/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

- Quyết định số 1615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.

- Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

    Trang   ‹‹ Trước 15 16 17 18 19 20 21 22 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE