Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

 

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính Trị.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
 

 

Văn bản các cơ quan TW

- Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc giạ

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.
 

 

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài).

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.

 

Văn bản các cơ quan TW

- Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

- Chính phủ ban hành Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

- Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Chính phủ ban hành Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ quy định về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE