Trả lời cử tri
 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 259/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bình Phước. Nội dung kiến nghị “đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Luật Xây dựng, trong đó có nội dung liên quan đến chỉ định thầu; phân cấp thẩm quyền về thẩm định, phê duyệt sau thiết kế cơ sở; phân cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư ; thẩm định Dự án đầu tư; cơ quan trình phê duyệt dự án để đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản pháp quy, đồng thời phù hợp với thực tế trong quá trình triển khai thực hiện”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 253/BXD-TTr trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.  

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 252/BXD-TTr trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; sửa đổi Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở”. Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 249/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sửa đổi lại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung đối tượng những người tham gia kháng chiến năm 1974 - 1975 chưa đủ thời gian hưởng huy chương vào những đối tượng được hỗ trợ sửa nhà ở để giảm bớt khó khăn, yên tâm trong cuộc sống". 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 250/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ". 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 248/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: "Cử tri phản ánh tại Điều 13 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định: Đối với hội nghị của tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự thì triệu tập lần thứ 2 khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự...như vậy là không khả thi, vì trên thực tế rất khó tổ chức Hội nghị có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng sửa đổi quy định trên”.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 293/BXD-QLN trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 28 và ngày 29/12/2016, với nội dung: Xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, xử lý, hoán đổi thành tiền phần diện tích 20% đối với cả những dự án có diện tích trên 10ha; cho phép xem xét bán đấu giá quỹ đất 20% nhận bàn giao từ các dự án nhà ở thương mại có vị trí không phù hợp xây dựng nhà ở xã hội, tiền thu được bổ sung vào Quỹ phát triển nhà ở để đầu tư nhà ở xã hội tại vị trí khác thuận lợi hơn.Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 245/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: Cử tri đề nghị đánh giá lại việc thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, vì cho rằng hiện nay nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu cho vay về nhà ở xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ, công chức, người lao động,…Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 244/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: "Cử tri phản ánh thực tế hiện nay tình trạng người có nhu cầu về nhà ở thì không có điều kiện để mua nhà vì giá nhà cao trong khi mức thu nhập thấp. Đề nghị tiếp tục có biện pháp hỗ trợ để tạo điều kiện tối đa cho người dân có mức thu nhập trung bình cũng có thể mua được nhà ở”.Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 243/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với 03 nội dung cụ thể như sau:  

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE