Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền trả lời của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyến tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. Nội dung kiến nghị như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 6944/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 415/BDN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE