Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 199/BND ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị “Cử tri kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 14 nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị theo hướng: Tùy theo điều kiện đặc thù của địa phương để xác định lập “Quy hoạch chung thị trấn” hoặc lập “Quy hoạch chung khu trung tâm thị trấn”, đồng thời có quy định cụ thể cho công tác quy hoạch đô thị đối với khu vực trong ranh giới hành chính của thị trấn nhưng không thuộc khu trung tâm của thị trấn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: "Đề nghị hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động của ban quản trị theo Hội đồng quản trị của Hợp tác xã hoặc công ty cổ phần. Vì hiện nay điều này gây khó khăn cho các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, cư dân trong việc xây dựng, lựa chọn mô hình hoạt động của ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi chung cư”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung "Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 theo các nội dung sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: "Điểm đ, khoản 1, Điều 39 Quy chế kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định “Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí quản lý vận hành theo quy định thì bị xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà ban quản trị nhà chung cư đã ký với đơn vị quản lý vận hành”. Tuy nhiên, thực tế rất khó xử lý đối với việc chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ không đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, do đó cần có chế tài quy định mức phạt cụ thể để xử lý hành vi này”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: "Đề nghị Bộ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình trạng người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn, tránh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương và cả nước nói chung”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị trung ương mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các hộ thường xuyên bị ngập lụt, nâng mức hỗ trợ lên 40 triệu đồng/hộ cho hộ nghèo và cận nghèo”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh mức cho vay 25 triệu đồng/nhà để hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ là quá thấp so với chi phí thực tế. Đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ cho vay nhằm giúp người nghèo có nhà an toàn, ổn định”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét tăng mức vay vốn ưu đãi hỗ trợ tối đa hộ nghèo về nhà ở đối với hộ nghèo xây dựng mới là 40 triệu đồng/hộ để hộ nghèo có thể vay vốn làm nhà ở đảm bảo theo diện tích tối thiểu theo quy định khi không huy động được nguồn vốn khác hỗ trợ”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng hoàn thành dứt điểm trong năm 2018. Tuy vậy, hiện nay tỉnh Quảng Bình có 1.394 hộ không thể thực hiện được trong năm 2018 do nhiều lý do khách quan và chủ quan (như: nguồn vốn đầu năm 2018 mới được Trung ương cấp mà gia đình đang có tang, đi làm ăn xa chưa về, chưa được tuổi làm nhà, một số hộ già cả neo đơn không thực hiện được...). Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ cho chủ trương tiếp tục hỗ trợ đối với các hộ có tên trong Đề án mà UBND tỉnh phê duyệt nhưng đã được các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ xây dựng nhà ở trước thời điểm cấp vốn của Nhà nước (do thời gian dài (2015-2017) chưa có nguồn vốn hỗ trợ, nhà ở của các hộ đó đã xuống cấp nghiêm trọng) đến hết năm 2019 để thực hiện hỗ trợ cho các hộ nói trên, đồng thời có văn bản chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã nêu trên”.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE