Trả lời cử tri
 

Ngày 09/01/2015, Bộ Xây dựng đã có công văn 31/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc: “Đề nghị Chính phủ xem xét ưu tiên cấp kinh phí cho các địa phương đã thực hiện việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công với cách mạng trong năm 2014 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc danh sách đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012”.

 

Ngày 27/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3440/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Nam, Nam Định, Hải Dương, Sóc Trăng, Đắk Lắk, An Giang, Phú Thọ. Nội dung kiến nghị như sau:

 

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3437/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi đến kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng hạn chế mức thu phí bảo trì, sửa chữa thang máy đối với người dân”.

 

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3436/BXD-QLN trả lời kiến nghị của thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII về việc đề nghị chỉ đạo các địa phương rà soát danh sách các đối tượng đủ điều kiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và phân loại mức độ cần thiết của từng hộ để ra quyết định hỗ trợ như sau:

 

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3434/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đảm bảo cho hộ gia đình người có công có mức sống trung bình trở lên nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều gia đình còn khó khăn, mua nền khu dân cư trả chậm vẫn còn nợ, thiết nghĩ chính quyền nên quan tâm có chính sách xóa nợ cho đối tượng người có công”.

 

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3433/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sớm thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở, tạo nguồn tài chính cho các cá nhân vay để thuê, thuê mua, mua nhà ở hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; cho các doanh nghiệp vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại địa phương".

 

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2074/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIII, với nội dung: “Đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mới có một doanh nghiệp đăng ký sản xuất gạch không nung và đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư, trong khi số lượng cơ sở sản xuất gạch nung hiện tại còn đang hoạt động là rất lớn (79 lò gạch nung trong đó 76 lò hoffinan và 3 lò tuynel). Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh, tất cả các cơ sở sản xuất gạch nung đã đầu tư chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang công nghệ hoffman và tuynel, chưa đủ thời gian để hoàn vốn, nay nếu tiếp tục chuyển sang công nghệ gạch không nung sẽ gây khó khăn cho họ trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì giá thành cao hơn so với với vật liệu nung và lực lượng lao động ngành xây dựng chưa tiếp cận thành thạo”.

 

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2072/BXD-TTr trả lời kiến nghị của Cử tri Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh, với nội dung: “Tại Khoản 3, Điều 11 của Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chỉ xử phạt hành chính và để công trình sai phép được tồn tại là chưa phù hợp, tạo tiền lệ xấu cho những trường hợp vi phạm về sau, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành các quy định về chế tài xử phạt đối với các chủ thể có liên quan đến những dự án, công trình xây dựng cơ bản khi có sai sót”.

 

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2075/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị như sau: “Theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thì nhà máy xi măng Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá được đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020; đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện nhà máy xi măng Hoàng Sơn sang giai đoạn 2011-2015 để sớm triển khai xây dựng các hạng mục chính của dây chuyền sản xuất xi măng, phấn đấu đến hết năm 2017 đưa nhà máy vào vận hành”.

 

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2066/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII về nội dung: “Đề nghị có kế hoạch cụ thể về đầu tư nâng cấp các đô thị, làm cơ sở để bố trí vốn thực hiện”.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE