Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị trong công tác quy hoạch cần chú trọng đặc biệt tới nguồn lực thực hiện, tránh trường hợp nguồn lực không đảm bảo dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, trong quy hoạch nên chú trọng quy hoạch trung hạn, hạn chế quy hoạch dài hạn đảm bảo tính khả thi.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Hà Tĩnh với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ xây dựng nghiên cứu, sửa đổi việc phân cấp công trình công nghiệp (hạng mục đường dây và trạm biến áp) tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, vì quy định cấp III đối với công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35 kV và cấp IV đối với công trình đường dây và trạm biến áp <35 kV là chưa có cơ sở, dẫn đến còn nhiều khó khăn, bất cập trong thực tiễn về công tác quản lý quy hoạch”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về dự án Luật Kiến trúc do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị:“Về dự án Luật Kiến trúc: Cử tri phản ánh, ngày 07/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Tuy nhiên, dự thảo Luật Kiến trúc chưa có nội dung quy định về kiến trúc công trình ngầm. Đề nghị bổ sung nội dung này trong Luật để bảo đảm quản lý kiến trúc của các công trình ngầm, đặc biệt công trình ngầm đô thị (tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm, khu vui chơi giải trí…)”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 199/BND ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị “Cử tri kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 14 nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị theo hướng: Tùy theo điều kiện đặc thù của địa phương để xác định lập “Quy hoạch chung thị trấn” hoặc lập “Quy hoạch chung khu trung tâm thị trấn”, đồng thời có quy định cụ thể cho công tác quy hoạch đô thị đối với khu vực trong ranh giới hành chính của thị trấn nhưng không thuộc khu trung tâm của thị trấn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: "Đề nghị hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động của ban quản trị theo Hội đồng quản trị của Hợp tác xã hoặc công ty cổ phần. Vì hiện nay điều này gây khó khăn cho các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, cư dân trong việc xây dựng, lựa chọn mô hình hoạt động của ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi chung cư”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung "Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 theo các nội dung sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: "Điểm đ, khoản 1, Điều 39 Quy chế kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định “Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí quản lý vận hành theo quy định thì bị xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà ban quản trị nhà chung cư đã ký với đơn vị quản lý vận hành”. Tuy nhiên, thực tế rất khó xử lý đối với việc chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ không đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, do đó cần có chế tài quy định mức phạt cụ thể để xử lý hành vi này”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: "Đề nghị Bộ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình trạng người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn, tránh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương và cả nước nói chung”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị trung ương mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các hộ thường xuyên bị ngập lụt, nâng mức hỗ trợ lên 40 triệu đồng/hộ cho hộ nghèo và cận nghèo”.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE