Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 415/BDN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 85/ĐĐBQH ngày 20/5/2017 chuyển kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai và cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 386/BDN ngày 01/6/2017 của Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2783/VPCP-QHĐP ngày 23/3/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

Nội dung kiến nghị: “Hiện nay, vai trò và tầm quan trọng của các KCN, KKT và KCX đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương. Tuy nhiên, chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN còn hạn chế, chưa được quy định rõ ràng trong các Luật, ngoại trừ Luật Đầu tư. Đề nghị khi sửa các luật chuyên ngành liên quan đến: Xây dựng, v.v. thì xem xét quy định nhiệm vụ và chức năng của Ban Quản lý các KCN để trực tiếp và nhanh chóng giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp một cách thuận lợi, nhanh chóng và góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo sự hài lòng của các nhà đầu tư”.  

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE