Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyên chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng nội dung kiến nghị: “Về chính sách khuyến khích và hỗ trợ thực hiện hình thức hỏa táng: Trước những vấn đề về quy mô dân số ngày càng lớn, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông lâm nghiệp cho sản xuất công nghiệp rất lớn và các vấn đề yêu cầu về đảm bảo môi trường đang đặt ra. Ngày 26/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng, với mục tiêu đề ra đến năm 2020 tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình: “Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương đạt: 30%; Đối với các thành phố, thị xã còn lại đạt: 15%. Đối với các khu vực nông thôn đạt: 5%” và đề ra các giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, ngoài việc thực hiện tốt ở một số thành phố lớn, vấn đề này chưa được thực hiện mạnh mẽ ở các tỉnh, thành khác. Đề nghị Bộ Xây dựng có giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án trên”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp tham gia vào cải tạo các khu chung cư đã xuống cấp tại các tỉnh, thành phố.”

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri lo lắng trước tình trạng ngập nước tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần nghiên cứu, rà soát lại công tác quy hoạch đô thị cho phù hợp, đề ra các dự án, chương trình chống ngập một cách căn cơ để góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo mục 2, văn bản số 1231/VPCP-QHĐP ngày 25/02/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Trung ương cần có quy định cụ thể về diện tích đất để an táng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chỉnh phủ khi qua đời, để tránh việc tạo dư luận không tốt trong nhân dân”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019,  thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ 40 triệu đồng đối với trường hợp xây dựng nhà mới, 20 triệu đồng đối với trường hợp sửa nhà. Quyết định ban hành năm 2013, mức hỗ trợ phù hợp với giá cả thời điểm đó, đến nay, giá cả vật tư, công xây dựng tăng lên rất nhiều. Đề nghị Chính phủ xem xét tăng mức hỗ trợ”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: "Cử tri tiếp tục đề nghị nên xem xét hỗ trợ các chế độ về nghỉ dưỡng, xây dựng nhà ở đối tượng được hưởng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975".

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Hà Nam, Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Về chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công nhằm cải thiện chỗ ở khó khăn: Cử tri đề nghị quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã làm xong và tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa nhà ở cho các đối tượng cần được tiếp tục thực hiện”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị nhà nước, các cấp các ngành sớm bố trí, giải ngân kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng người có công để xây dựng, sửa chữa nhà ở , đồng thời nghiên cứu đơn giản, giảm bớt các thủ tục để hưởng chính sách này”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Từ tháng 10/2017, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện rà soát, báo cáo Bộ Xây dựng về số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo các điều kiện quy định tại Quyết định số 33/QĐ-TTg, tổng số là 2.982 hộ nhưng đến nay các hộ vẫn chưa được hỗ trợ về nhà ở. Đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm triển khai chương trình hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo nêu trên”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 12170/VPCP-QHĐP ngày 14/12/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị “Đề nghị hướng dẫn chi tiết chung đối với phần diện tích sử dụng vào mục đích công cộng như giao thông, cây xanh,... trong dự án nghĩa trang, nghĩa địa, chủ đầu tư dự án có phải nộp tiền sử dụng đất hay không? Đối với phần diện tích sử dụng để kinh doanh các loại dịch vụ gắn liền với nghĩa trang, nghĩa địa thuộc trường hợp giao đất hay thuê đất”.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE