Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Vĩnh Long, Quảng Trị, Bình Định, Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 6944/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2017. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2017 do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Ngày 05 tháng 7 năm 2017, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6944/VPCP-QHĐP, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được nhận được Công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Ngày 10/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1839/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn sô 415/BDN ngày 15/6/2017. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE