Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 13176/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 35/BXD-GĐ gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh: “Đề nghị bổ sung công trình tôn giáo, tín ngưỡng vào danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Vì công trình tôn giáo, tín ngưỡng là nơi tập trung đông người, đòi hỏi mức độ an toàn cao, nếu xảy ra mất an toàn sẽ gây hậu quả nặng nề”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

 Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3137/BXD-QHKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị xem xét hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 để đảm bảo sự thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các quy định về lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị. Vì theo Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị quy định “Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định hoặc thi tuyển” và “Chính phủ quy định cụ thể hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Mặt khác theo quy định của Luật Đấu thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như lập quy hoạch đô thị nếu lớn hơn 500 triệu đồng thì không được chỉ định thầu. Tuy nhiên đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương về hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 12793/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3130/BXD-QLN gửi Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời cử tri phản ánh “Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần quan tâm hơn đến cuộc sống của công nhân; cần đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho công nhân ổn định cuộc sống như xây dựng nhà lưu trú công nhân, nhà giữ trẻ, trường học để công nhân yên tâm lao động ổn định cuộc sống”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3104/BXD-HTKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trả lời cử tri phản ánh “Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; sửa đổi Quy chuẩn quốc gia QCVN 07:2016/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2010/BXD, nghĩa trang đô thị - tiêu chuẩn thiết kế mã hiệu TCVN 7956:2008; hiện nay, khoảng cách tối thiểu của nghĩa trang cát táng tới nhà dân là 100m, đề nghị xem xét, điều chỉnh khoảng cách này cho phù hợp”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 2578/BXD-VLXD gửi Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, trả lời cử tri phản ánh Quyết định số 452, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phế duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Theo đó Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật quy định việc xử lý; sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Hiện nay nhiều nhà máy nhiệt điện thải ra lượng xỉ than rất lớn, trong đó có nhà máy nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh sắp không còn chỗ chứa, nên rất bức xúc. Xin hỏi Bộ trưởng với trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao để giải quyết vấn đề này đến nay Bộ trưởng đã tham mưu đến đâu, và đến khi nào có văn bản chính thức ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ, thạch cao như đã nêu trên 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 517/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 482/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE