Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng hoàn thành dứt điểm trong năm 2018. Tuy vậy, hiện nay tỉnh Quảng Bình có 1.394 hộ không thể thực hiện được trong năm 2018 do nhiều lý do khách quan và chủ quan (như: nguồn vốn đầu năm 2018 mới được Trung ương cấp mà gia đình đang có tang, đi làm ăn xa chưa về, chưa được tuổi làm nhà, một số hộ già cả neo đơn không thực hiện được...). Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ cho chủ trương tiếp tục hỗ trợ đối với các hộ có tên trong Đề án mà UBND tỉnh phê duyệt nhưng đã được các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ xây dựng nhà ở trước thời điểm cấp vốn của Nhà nước (do thời gian dài (2015-2017) chưa có nguồn vốn hỗ trợ, nhà ở của các hộ đó đã xuống cấp nghiêm trọng) đến hết năm 2019 để thực hiện hỗ trợ cho các hộ nói trên, đồng thời có văn bản chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã nêu trên”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Theo Điều 3 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công là 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Cử tri đề nghị xem xét, nghiên cứu nâng mức hỗ trợ nêu trên cho phù hợp với tình hình giá cả đã có nhiều thay đổi”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng 2014 quy định về các công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa”, tuy nhiên, do cụm từ “quy hoạch phát triển đô thị” chưa được giải thích rõ, do đó, địa phương không có cơ sở để buộc người dân ở nông thôn phải  xin giấy phép xây dựng đối với khu vực đã có các quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch khu công nghiệp. Đề nghị xem xét bổ sung vào Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014 giải thích cụm từ “Quy hoạch phát triển đô thị”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Quy định về miễn giấy phép xây dựng: Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định các công trình được miễn giấy phép xây dựng, trong đó có nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, điều này gây khó khăn trong quy hoạch và quản lý xây dựng nông thôn mới. Do đó, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để tạo thuận lợi trong quản lý”.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng sớm thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục dân dụng khu mặt đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 4064/VPCP-QHĐP ngày 14/5/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xem xét báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Bổ sung thêm các khoản chi phí theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ và quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng vào danh mục phí và lệ phí quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí năm 2015. (Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị; tập trung nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới về phát triển đô thị; chấn chỉnh kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển đô thị; tăng cường đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tiếp tục đề xuất các giải pháp kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy; sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư công, đầu tư, xây dựng, đất đai… để giúp các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quy định về quản lý việc chôn cất, xây dựng lăng mộ; đặc biệt là đối với lãnh đạo cấp cao, các danh nhân, người nổi tiếng,… để có quy định thống nhất về diện tích, mỹ quan, không gây lãng phí đất đai và bức xúc trong xã hội” .

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE