Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Nghị định hướng dẫn khắc phục những bất cập trong thực hiện Luật Xây dựng về thẩm quyền thẩm định đối với các dự án có công trình cấp I trở lên thì Bộ quản lý công trình chuyên ngành chỉ thẩm định các công trình cấp I, các công trình cấp II trở xuống đề nghị phân cấp cho các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi Thủ tướng Chính phủ tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với dung kiến nghị: “Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 ha, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch vùng đã được duyệt (UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng có quy mô trên 500 ha)”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6630/VPCP-QHĐP ngày 26/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, hiện nay đối với các dự án đầu tư nhà ở và nghĩa trang trong Luật Đất đai không quy định về thời hạn khi phê duyệt tuy nhiên, trong Luật Đầu tư năm 2014 thì quy định về thời gian, gây khó khăn trong việc phê duyệt của các cơ quan chuyên môn tại địa  phương. Do đó, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sớm có hướng sửa đổi, bổ sung cho thống nhất và tạo thuận lợi cho địa phương trong áp dụng thực hiện”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị:

1. Câu số 30: “Điều 66 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư nhưng thực tế còn nhiều nội dung vi phạm trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư nhưng chưa có biện pháp chế tài xử lý, cụ thể như sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nâng mức cho vay xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg lên mức 50.000.000 đồng/căn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: ”Cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị nghiên cứu, trình xây dựng Luật Phát triển đô thị”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ phối hợp với các bộ, ngành ban hành hướng dẫn các vấn đề về thực hiện dự án tại khu đô thị mới theo Luật Nhà ở năm 2014; Chu kỳ điều chỉnh quy hoạch đất đai và quy hoạch khu đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Thống nhất trong việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Nhà ở. Ban hành Nghị quyết giao cho Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy chuẩn xây dựng địa phương để phù hợp với tình hình phát triển của một đô thị đặc biệt; các Thông tư hướng dẫn thi hành các Luật, nghị định nêu trên, Quy chuẩn xây dựng thay thế Quy chuẩn xây dựng 01:2008/BXD, sửa đổi,bổ sung hoặc thay thế Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Nhà nước cần có giải pháp tạm thời cho phép người dân xây dựng nhà tạm trên vùng quy hoạch treo và có cam kết tháo dỡ, di dời khi nhà nước triển khai thực hiện dự án. Vì hiện tại cử tri rất bức xúc về việc không thể xây dựng nhà ở và sản xuất, canh tác trên đất đang sử dụng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân vùng bị quy hoạch treo.”

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE