Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6368/VPCP ngày 05/7/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Tại Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, số 42/2017/NĐ-CP đưa ra khái niệm “vốn ngân sách nhà nước” và “vốn nhà nước ngoài ngân sách” nhưng không có định nghĩa cụ thể về 2 khái niệm trên; đồng thời các quy định liên quan đến vốn nhà nước, vốn ngân sách nhà nước tại Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013 chưa đảm bảo thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước 2015. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu thống nhất 02 khái niệm “vốn ngân sách nhà nước” và “vốn nhà nước ngoài ngân sách” trong Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và Luật Ngân sách nhà nước”.  

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15 tháng 6 năm 2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Thời gian qua, một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư nhà máy chế biến bã thạch cao từ chất thải phosphogypsum (bã gyps) của nhà máy phân bón hóa chất DAP - Đình Vũ để sản xuất ra thạch cao phốt pho (thạch cao PG) dùng cho sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, thay thế thạch cao nhập khẩu. Bước đầu đã cung cấp sản phẩm thạch cao phốt pho đến các nhà máy xi măng để làm phụ gia sản xuất xi măng, dần thay thế nguồn thạch cao nhập khẩu. Tuy nhiên hiện nay sản lượng tiêu thụ thạch cao phốt pho sau quá trình xử lý bã gyps của nhà máy DAP - Đình Vũ còn rất hạn chế do là sản phẩm mới được tái chế từ bã thải gyps, giá thành còn cao. Cử tri đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét có cơ chế chính sách đặc thù tạo điều kiện để đưa sản phẩm thạch cao phốt pho vào sử dụng rộng rãi trong các nhà máy xi măng cũng như thị trường sản xuất vật liệu xây dựng thay thế trong nước, cụ thể: 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung quy định việc đầu tư xây dựng nhà cao tầng phải dành một số tầng nổi (ngoài tầng hầm) để làm chỗ đỗ xe ô tô”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 251/BDN do Ban Dân nguyện -UBTVQH chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dưngh với nội dung kiến nghị: “Đề nghị có tầm nhìn dài hạn trong công tác quy hoạch; có chế tài rõ ràng đối với các quy hoạch sai phạm. Nên rà soát, tổng kết các quy hoạch tại các ngành để thấy rõ hiệu quả quy hoạch và sai phạm trong quy hoạch. Không nên để cấp quận, huyện lập quy hoạch; xử lý các quy hoạch kéo dài, quy hoạch treo”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6368/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ cần tăng cường việc công khai, minh bạch trong vấn đề quy hoạch, xây dựng các công trình đô thị. Đồng thời, đề nghị tiến hành giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các vấn đề nêu trên”.  

 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Điều 52, Luật Xây dựng đối với việc cho phép Chủ đầu tư các dự án điện đã có trong Quy hoạch phát triển điện Quốc gia không phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, để giảm bớt các thủ tục, thời gian và chi phí cho nhà đầu tư”  

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, nội dung các kiến nghị như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri lo lắng trước tình trạng ngập nước tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị cần nghiên cứu, rà soát lại công tác quy hoạch đô thị cho phù hợp, đề ra các dự án, chương trình chống ngập một cách căn cơ để góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.”  

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường học, nhà văn hóa, v.v...) khi xây dựng dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị cho phù hợp với những vùng đô thị mới với đặc điểm chuyển đổi từ làng, xã lên phố, phường. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Cử tri tỉnh Yên Bái phản ánh về quy định chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về thủ tục đầu tư đối với các dự án xây dựng khu đô thị. Tại khoản 1, Điều 20, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quy định: “Việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc áp dụng hình thức chỉ định trực tiếp theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp”. Tuy nhiên, tại Điều 4, Điều 32 của Luật Đầu tư quy định: Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện dự án đầu tư”. Đề nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện đảm bảo tính đồng bộ. 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE