Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3104/BXD-HTKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trả lời cử tri phản ánh “Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; sửa đổi Quy chuẩn quốc gia QCVN 07:2016/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2010/BXD, nghĩa trang đô thị - tiêu chuẩn thiết kế mã hiệu TCVN 7956:2008; hiện nay, khoảng cách tối thiểu của nghĩa trang cát táng tới nhà dân là 100m, đề nghị xem xét, điều chỉnh khoảng cách này cho phù hợp”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 2578/BXD-VLXD gửi Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, trả lời cử tri phản ánh Quyết định số 452, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phế duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Theo đó Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật quy định việc xử lý; sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Hiện nay nhiều nhà máy nhiệt điện thải ra lượng xỉ than rất lớn, trong đó có nhà máy nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh sắp không còn chỗ chứa, nên rất bức xúc. Xin hỏi Bộ trưởng với trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao để giải quyết vấn đề này đến nay Bộ trưởng đã tham mưu đến đâu, và đến khi nào có văn bản chính thức ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ, thạch cao như đã nêu trên 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 517/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 482/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 517/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 482/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.Nội dung kiến nghị như sau: 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE