Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Theo quy định của Luật Xây dựng hiện nay thì “Đối với một khu vực, khi đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và đã công bố, thì người dân sống trong khu vực đó, sẽ hoặc là không được cấp phép xây dựng, để xây dựng nhà ở hoặc là chỉ được cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn và phải cam kết tự phá dỡ không được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, mặc dù đất đó đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất là đất ở”. Điều này đã và đang làm cho người dân sống trong khu vực có quy hoạch vô cùng khốn khổ, đặc biệt là những người dân đang sống trong một số khu vực “quy hoạch treo”, vì nhà cửa xuống cấp hoặc có nguy cơ sập đổ, ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng không được xây dựng lại hoặc được xây lại, nhưng có nguy cơ “mất hết cả gia tài” vì không được đên bù khi nhà nước thu hồi đất. Đồng thời quy định như trên là thiếu thực tế, không công bằng với người dân đang sống trong khu vực quy hoạch và rất khó cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý. Để quy định trên có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và công bằng hơn với người dân đang sống trong vùng có quy  hoạch, đề nghị xem xét, điều chỉnh lại quy định trên, theo hướng: “Người dân sống trong vùng quy hoạch được duyệt, vẫn được cấp phép xây dựng nhà ở, và khi nhà nước thu hội đất sẽ vẫn được bồi thường, nhưng bị hạn chế về quy mô khi xây mới nhà ở trong vùng quy hoạch”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Điều 41 về hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thống nhất với Điều 15 về thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành quy định, hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 63, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP”.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung các kiến nghị: “Cử tri đề nghị rà soát những vướng mắc, bất cập tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở; và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở cho phù hợp tình hình thực tiễn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy chế quản lý, vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)…

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch để cơ quan làm cơ sở thực hiện”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị:“Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng có giải pháp chấn chỉnh kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, đầu tư phát triển đô thị; Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tiếp tục đề xuất các giải pháp kiểm soát và thúc đẩy thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển  lành mạnh; Tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc về loại hình bất động sản mới như condotel, officetel...; nghiên cứu ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý các loại hình bất động sản này. Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình và chi phí xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công trình và chi phí xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi công trình vào khai thác sử dụng, nhất là đối với các công trình có vốn nhà nước, công trình có quy mô lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6225/VPCP-QHĐP với nội dung kiến nghị: Đề nghị trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật: Luật Đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư và Luật phát triển đô thị để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng trong khu đô thị theo hình thức PPP.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6630/VPCP-QHĐP ngày 26/7/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị nghiên cứu, trả lời các kiến nghị của địa phương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 04/7/2019.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành văn bản quy định về “nghĩa trang gia đình”, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường và tiết kiệm tài nguyên đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất của Nhân dân”.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE