Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN ngày thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị:  

 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 3216/BXD-KTXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.  

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Để thực hiện tốt việc quản lý trật tự xây dựng ở địa phương, đề nghị hướng dẫn chi tiết thi hành điểm k, khoản 2, điều 89 Luật Xây dựng 2014”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị:“Đề nghị sớm triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết Tiểu vùng trọng điểm ATK Định Hóa theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 17/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030”. 

 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN, Bộ Xây dựng đã có văn bản 2292/BXD-VLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 7896/VPCP-QHĐP thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Côn Đảo là huyện rất xa đất liền, đi lại khó khăn; đơn giá xây dựng gấp đôi so với đất liền. Đề nghị có cơ chế riêng, đặc thù đối với huyện Côn Đảo về vấn đề này. 

 

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2174/BXD-VP trả lời kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6857/VPCP-QHĐP ngày 19/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản 2169/BXD-QLN gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương tại phiên họp Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2018 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6772/VPCP-QHĐP ngày 18/7/2018, nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi tiêu chí phân loại dự án theo hướng không tính phần đền bù, giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư dự án nhằm đơn giản hóa các bước, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án”.  

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6368/VPCP ngày 05/7/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị chủ trì thẩm định các dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư; tuy nhiên, theo quy định tại Điều 30 và 31 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì thẩm định các dự án này. Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi thống nhất 02 Nghị định này”. 

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE