Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11042/VPCP-QHĐP ngày 3/12/2019  với nội dung kiến nghị: “Trong thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy lợi thế, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cũng như cả nước. Hướng phát triển xây dựng Đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường” là phù hợp với thế mạnh của tỉnh và chủ trương của Đảng, Nhà nước. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét, có cơ chế chính sách riêng để công nhận Thừa Thiên Huế là đô thị di sản đặc thù - thành phố trực thuộc Trung ương”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số văn số 415/BDN ngày 8/11/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng cho sửa đổi Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng nhằm khắc phục những bất cập về quản lý, sử dụng nhà chung cư đồng thời bàn giao cho cấp quận quản lý vì cấp này là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 7461/VPCP-QHĐP ngày 21/8/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các đô thị, thị trấn miền núi để xây dựng cơ sở hạ tầng, có chính sách kích cầu xây dựng thị trấn văn minh đô thị như chính sách xây dựng nông thôn mới. Có cơ chế hỗ trợ cho các thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến theo công văn số 3243/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị nâng mức cho vay hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ làm mới từ 25 triệu đồng/hộ, lên mức 50 triệu đồng/hộ. Vì mức cho vay hỗ trợ xóa nhà tạm như hiện nay thấp chưa đáp ứng được nhu cầu làm nhà của hộ nghèo”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Theo quy định của Luật Xây dựng hiện nay thì “Đối với một khu vực, khi đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và đã công bố, thì người dân sống trong khu vực đó, sẽ hoặc là không được cấp phép xây dựng, để xây dựng nhà ở hoặc là chỉ được cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn và phải cam kết tự phá dỡ không được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, mặc dù đất đó đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất là đất ở”. Điều này đã và đang làm cho người dân sống trong khu vực có quy hoạch vô cùng khốn khổ, đặc biệt là những người dân đang sống trong một số khu vực “quy hoạch treo”, vì nhà cửa xuống cấp hoặc có nguy cơ sập đổ, ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng không được xây dựng lại hoặc được xây lại, nhưng có nguy cơ “mất hết cả gia tài” vì không được đên bù khi nhà nước thu hồi đất. Đồng thời quy định như trên là thiếu thực tế, không công bằng với người dân đang sống trong khu vực quy hoạch và rất khó cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý. Để quy định trên có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và công bằng hơn với người dân đang sống trong vùng có quy  hoạch, đề nghị xem xét, điều chỉnh lại quy định trên, theo hướng: “Người dân sống trong vùng quy hoạch được duyệt, vẫn được cấp phép xây dựng nhà ở, và khi nhà nước thu hội đất sẽ vẫn được bồi thường, nhưng bị hạn chế về quy mô khi xây mới nhà ở trong vùng quy hoạch”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Điều 41 về hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thống nhất với Điều 15 về thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành quy định, hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 63, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP”.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung các kiến nghị: “Cử tri đề nghị rà soát những vướng mắc, bất cập tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở; và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở cho phù hợp tình hình thực tiễn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy chế quản lý, vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)…

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch để cơ quan làm cơ sở thực hiện”.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE