Trả lời cử tri
 

Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 293/BXD-QLN trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 28 và ngày 29/12/2016, với nội dung: Xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, xử lý, hoán đổi thành tiền phần diện tích 20% đối với cả những dự án có diện tích trên 10ha; cho phép xem xét bán đấu giá quỹ đất 20% nhận bàn giao từ các dự án nhà ở thương mại có vị trí không phù hợp xây dựng nhà ở xã hội, tiền thu được bổ sung vào Quỹ phát triển nhà ở để đầu tư nhà ở xã hội tại vị trí khác thuận lợi hơn.Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 245/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: Cử tri đề nghị đánh giá lại việc thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, vì cho rằng hiện nay nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu cho vay về nhà ở xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ, công chức, người lao động,…Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 244/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: "Cử tri phản ánh thực tế hiện nay tình trạng người có nhu cầu về nhà ở thì không có điều kiện để mua nhà vì giá nhà cao trong khi mức thu nhập thấp. Đề nghị tiếp tục có biện pháp hỗ trợ để tạo điều kiện tối đa cho người dân có mức thu nhập trung bình cũng có thể mua được nhà ở”.Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 243/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với 03 nội dung cụ thể như sau:  

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 265/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai và tỉnh Quảng Trị gửi tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Nội dung cụ thể như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 264/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang gửi tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Chính sách xã hội về nhà ở cho hộ nghèo: Theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg thì được hỗ trợ 12 triệu (trong tổng mức hỗ trợ 20 triệu) người dân vay 8 triệu. Sau đó áp dụng Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 thì không thực hiện mức hỗ trợ nữa mà chỉ cho vay. Đề nghị sớm xem xét, tham mưu với Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh quy định này theo hướng tiếp tục thực hiện mức hỗ trợ hợp lý, giúp hộ nghèo thuận lợi để ổn định nơi ở và phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững”. 

 

Ngày 15/02 Bộ Xây dựng đã có công văn 263/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung : “Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số”. 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 240/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Kiến nghị của cử tri: “Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để các Bộ, ngành nghiêm túc thực hiện quy hoạch và di dời các trường đại học, bệnh viện, cơ sở sản xuất ra ngoài khu vực nội thành, hạn chế việc xây dựng khu chung cư ở khu vực nội thành”. 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 239/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung kiến nghị: “Tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 2.500 hộ dân (chủ yếu là hộ nghèo, điều kiện khó khăn để di dời nhà cửa về nơi an toàn). Tỉnh đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ đầu tư khoảng 10 cụm, tuyến dân cư (CTDC) bố trí từ 200-250 hộ/CTDC, với tổng khái toán 500 tỷ đồng để di dời các hộ dân. Theo thông báo số 15/TB-VPCP ngày 18/01/2016 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đồng ý chủ trương, giao Bộ Xây dựng xem xét xử lý cụ thể hỗ trợ cho An Giang trong Chương trình xây dựng CTDC và nhà ở vùng ngập lũ của ĐBSCL. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm giải quyết cho An Giang để tổ chức triển khai thực hiện giúp cho người dân có chỗ ở an toàn”. 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 235/BXD–VLXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với nội dung “Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đồng thời ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các sản phẩm tái chế từ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất theo quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ”.  

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE