Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị như sau: “Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình 167 giai đoạn 2) nên nhiều hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới, giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở không được hưởng chính sách này. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg cho phép áp dụng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở”. 

 

Ngày 09/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1829/BXD-QLN trả lời kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phú tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền trả lời của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyến tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. Nội dung kiến nghị như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 6944/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE