Trả lời cử tri
 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 235/BXD–VLXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với nội dung “Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đồng thời ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các sản phẩm tái chế từ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất theo quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ”.  

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 251/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV dovới nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh về vấn đề quy hoạch đô thị, trong quá trình thực thi không tuân thủ quy hoạch tổng thể, không tuân thủ các quy định của pháp luật… dẫn tới quy hoạch bị phá nát, nhà chung cư đưa vào nội đô quá nhiều, giao thông ùn tắc, ô nhiễm môi trường… gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết triển để vấn đề này”. 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 262/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV với nội dung:“Đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đô thị”.

Sau khi nghiên cứu, theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng xin được trả lời như sau:  

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 267/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV. Nội dung kiến nghị: Sau nhiều năm thiếu hụt, đến nay sản lượng xi măng trong nước đã cân đối được cung cầu và trong thời gian tới sẽ dư thừa với khối lượng lớn. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy đã sử dụng công nghệ lò đứng lạc hậu, phát thải khí độc, khói bụi ra môi trường. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng sớm quy hoạch lại ngành xi măng để ổn định cung cầu và phát triển bền vững, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2880/BXD-GĐ trả lởi kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV với nội dung liên quan đến việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Ngày 07/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1384/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII với nội dung :“Cử tri tiếp tục đề nghị quan tâm thực hiện chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập thấp”.

 

Ngày 04/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1351/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị :

1. “Về xây dựng lại chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định đã giao cho “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình…”. Quy định này sẽ giúp làm tăng diện tích sàn xây dựng, diện tích căn hộ. Tuy nhiên, quy định này chưa đủ vì hiệu quả kinh doanh vẫn bị hạn chế, khó thu hồi vốn đầu tư. Do đó, đề nghị bổ sung Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, quy mô dân số…”; hoặc đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung tiêu chuẩn quy hoạch về quy mô dân số vào Thông tư của Bộ Xây dựng để đảm bảo tính khả thi”.

 

Ngày 27/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1287/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh, Long An gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật ngay khi luật có hiệu lực để sớm đưa luật vào cuộc sống; vì hiện nay nhiều luật có hiệu lực đã lâu nhưng thiếu Nghị định, Thông tư hướng dẫn ví dụ như Luật Xây dựng”.

 

Ngày 27/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1273/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh chính sách xây dựng Nông thôn mới của Nhà nước đem lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống của người dân ở nông thôn. Cử tri kiến nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm, đồng thời với việc xây dựng Nông thôn mới, đề nghị đầu tư xây dựng Đô thị văn minh phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của cả nước”.

 

Ngày 22/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1236/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Sơn La và An Giang gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị:

Kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ "Đề nghị Chính phủ cân đối các nguồn lực triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại các địa phương trên địa bàn cả nước trong năm 2016. Hiện việc hỗ trợ triển khai còn chậm; nhiều hộ gia đình đã sửa chữa nhà ở nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ".

Kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên "Việc thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hiện nay, các gia đình có công đã sửa chữa, xây xong nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đề nghị nhà nước quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc".

Kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La "Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo hướng tăng mức hỗ trợ đối với những hộ gia đình có từ hai người có công trở lên".

Kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang "Đề nghị bổ sung đối tượng chính sách được Nhà nước tặng Huân, Huy chương vào đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở".
 

    Trang   ‹‹ Trước 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE