Trả lời cử tri
 

Ngày 25/2/2016, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: Bình Dương, Tiền Giang, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh về những sai phạm tại dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 348/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi đến kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII với nội dung kiến nghị: Hiện nay trong các khu Công nghiệp, lao động chủ yếu thu hút công nhân từ các tỉnh xa, đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí để tỉnh có phương án xây dựng các khu nhà ở cho công nhân nhằm đảm bảo đời sống, ổn định chỗ ở giúp người lao động yên tâm làm việc.

 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 350/BXD-KHCN trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ hợp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII với nội dụng “Đề nghị có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp về khoa học công nghệ nhằm nghiên cứu triển khai các dự án tái chế tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng, sớm ban hành Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về thạch cao nhân tạo”.

 

Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 319/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII với nội dung: “Đề nghị sớm trình ban hành Luật Quy hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hiện nay, có quá nhiều quy hoạch chồng chéo nhau, thiếu cơ sở pháp lý của việc phân công, điều phối và hợp tác trong quá trình triển khai”.

 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 345/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII nội dung như sau "Cử tri đề nghị Chính phủ nên xem xét sửa đổi Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho phù hợp với tình hình hiện nay. Cần xác định rõ chung cư phục vụ thương mại và chung cư phục vụ dân cư để có hình thức quản lý phù hợp và xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý sử dụng nhà chung cư".

 

Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 321/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử trí tỉnh Thanh Hóa gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014, các dự án của nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, một số văn bản quy phạm pháp luật vẫn quy định các dự án đầu tư phải có Giấy chứng nhận đầu tư trong hồ sơ cấp Giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ xuất khẩu khoáng sản, như: Luật Khoáng sản và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng”. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng sớm rà soát các quy định về hồ sơ thủ tục nêu trên, đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014.

 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 346/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắc gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm sửa đổi bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị”.

 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 347/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Văn bản hướng dẫn về nội dung, thành phần hồ sơ đối với quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù”.

 

Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 315/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Lạng Sơn và Yên Bái gửi tới kỳ họp thứ Mười với nội dung sau :

 

Ngày 01/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 206 /BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk và cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở”, "Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở số 65/2014/QH13".

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE