Trả lời cử tri
 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 345/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII nội dung như sau "Cử tri đề nghị Chính phủ nên xem xét sửa đổi Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho phù hợp với tình hình hiện nay. Cần xác định rõ chung cư phục vụ thương mại và chung cư phục vụ dân cư để có hình thức quản lý phù hợp và xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý sử dụng nhà chung cư".

 

Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 321/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử trí tỉnh Thanh Hóa gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014, các dự án của nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, một số văn bản quy phạm pháp luật vẫn quy định các dự án đầu tư phải có Giấy chứng nhận đầu tư trong hồ sơ cấp Giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ xuất khẩu khoáng sản, như: Luật Khoáng sản và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng”. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng sớm rà soát các quy định về hồ sơ thủ tục nêu trên, đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014.

 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 346/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắc gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm sửa đổi bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị”.

 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 347/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Văn bản hướng dẫn về nội dung, thành phần hồ sơ đối với quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù”.

 

Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 315/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Lạng Sơn và Yên Bái gửi tới kỳ họp thứ Mười với nội dung sau :

 

Ngày 01/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 206 /BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk và cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở”, "Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở số 65/2014/QH13".

 

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 143/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: "Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai khi áp dụng mức lương đầu vào để xác định nhân công xây dựng theo Phụ lục 1, Thông tư 01/2015/TT-BXD, ngày 20/3/2015 thì không phù hợp với thị trường lao động tại địa phương, do các công trình ở vùng sâu vùng xa điều kiện đi lại khó khăn lại thấp hơn vùng khác có điều kiện thuận lợi hơn. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh cho phù hợp".

 

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 142/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn định mức chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Do Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể về định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, điều này gây không ít khó khăn cho chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn xây dựng, trong khi đó thời điểm hiện tại các địa phương phải khẩn trương hoàn thành kế hoạch đầu tư công gắn với việc phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công đúng thời hạn theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư".

 

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 138/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Cử tri ngành điện phản ánh, theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định: Chủ đầu tư được thẩm định phê duyệt các dự án chỉ phải lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở qua các Sở chuyên ngành (đối với công trình từ 110kv trở lên), sau đó chủ đầu tư tự thẩm định và phê duyệt dự án thì có thể chủ động được về tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành (Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP), đối với các dự án vay vốn ODA từ 5 tỷ đồng trở lên thì phải trình Bộ Công thương thẩm định, phê duyệt từ bước thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán (TKBVTC-TDT); còn đối với các dự án vay vốn tín dụng thương mại thì các Sở chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở, TKBVTC-TDT và tổng dự toán (đối với công trình cấp II), quy định như vậy đã làm kéo dài thời gian phê duyệt dự án từ 30 ngày lên tới 90 ngày do phải thực hiện quá nhiều thủ tục, quy trình thẩm định. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 hoặc điều chỉnh theo hướng: phân cấp ủy quyền cho các đơn vị làm chủ đầu tư dự án tự chịu trách nhiệm về công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và TKBVTC-TDT, chủ đầu tư chỉ xin ý kiến tham vấn các Sở chuyên ngành đối với các dự án trên địa bàn tỉnh/thành phố; đối với các dự án vay vốn tín dụng thương mại và vốn của doanh nghiệp, chủ đầu tư chỉ xin ý kiến tham vấn các Sở chuyên ngành về công tác quy hoạch và các vấn đề liên quan đến dự án, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định dự án và TKBVTC-TDT. Sau khi có kết quả thẩm định, phê duyệt, chủ đầu tư báo cáo kết quả lên Bộ hoặc Sở quản lý chuyên ngành để theo dõi và kiểm tra”.

 

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 139/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Gia Lai, Bến Tre gửi tới kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn triển khai Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, trong đó tập trung ưu tiên trong các lĩnh vực: Thông tư quy định về cấp giấy phép xây dựng, Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cấp giấy phép xây dựng, Thông tư quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư hướng dẫn về giám sát thi công xây dựng”.

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE