Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 251/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang và Tuyên Quang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, vì hiện nay đối tượng được hưởng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cao tuổi".

 

Ngày 12/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1709/BXD-VP trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Nội dung kiến nghị: Đề nghị các Bộ, ngành triển khai hướng dẫn lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch Trên cơ sở đó, thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và phân cấp cho chính quyền địa phương chủ động phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau: “Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 như sau: Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện; đối với hợp đồng cho các công việc trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì điều chỉnh hợp đồng theo quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền) và trường hợp bất khả kháng.”  

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 251/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.” 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Trong những năm qua, các chính sách phát triển gạch không nung được ban hành khá nhiều, tuy nhiên nhiều chính sách đưa ra chưa cụ thể, khi áp dụng ở địa phương khó hoặc không thực hiện được (như ưu đãi tiếp cận nguôn vốn, mặt bằng sản xuất, tiền thuê đất...). Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cần có các chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, đồng thời có giải pháp khuyến khích một số loại công trình sử dụng gạch không nung trong xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản 502/BXD-PTĐT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, trả lời cử tri phản ánh “ Kiến nghị nghiên cứu xây dựng và ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành về tiêu chí và cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển đô thị văn minh”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ nên xem xét khi quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp cần phải chú trọng đến việc xây dựng hệ thống các cơ sở về an sinh xã hội đi kèm để phục vụ nhu cầu của công nhân làm việc trong các khu công nghiệp như: Nhà văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo.”  

 

Ngày 19/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 545/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trả lời cử tri phản ánh với nội dung: “Cử tri cho rằng hiện nay việc quản lý, điều chỉnh quy hoạch ở Hà Nội và một số thành phố lớn chưa hợp lý dẫn đến quá tải về mật độ dân cư đô thị. Cử tri đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch để giảm tải mật độ dân cư cho các Thành phố lớn” (Cử tri các quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên). 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản 505/BXD-HĐXD gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị bổ sung nội dung cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng, vì theo quy định tại Mục 1, Chương IV, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ chưa có quy định cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng”.  

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị các Bộ có liên quan sớm ban hành quy định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 để các địa phương áp dụng thống nhất xử phạt ci phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và giảm bớt các thủ tục trong việc giải quyết hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản”.  

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE