Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Hà Nam, Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Về chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công nhằm cải thiện chỗ ở khó khăn: Cử tri đề nghị quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã làm xong và tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa nhà ở cho các đối tượng cần được tiếp tục thực hiện”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị nhà nước, các cấp các ngành sớm bố trí, giải ngân kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng người có công để xây dựng, sửa chữa nhà ở , đồng thời nghiên cứu đơn giản, giảm bớt các thủ tục để hưởng chính sách này”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Từ tháng 10/2017, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện rà soát, báo cáo Bộ Xây dựng về số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo các điều kiện quy định tại Quyết định số 33/QĐ-TTg, tổng số là 2.982 hộ nhưng đến nay các hộ vẫn chưa được hỗ trợ về nhà ở. Đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm triển khai chương trình hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo nêu trên”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 12170/VPCP-QHĐP ngày 14/12/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị “Đề nghị hướng dẫn chi tiết chung đối với phần diện tích sử dụng vào mục đích công cộng như giao thông, cây xanh,... trong dự án nghĩa trang, nghĩa địa, chủ đầu tư dự án có phải nộp tiền sử dụng đất hay không? Đối với phần diện tích sử dụng để kinh doanh các loại dịch vụ gắn liền với nghĩa trang, nghĩa địa thuộc trường hợp giao đất hay thuê đất”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 522/VPCP-QHĐP thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: "Đề nghị mở rộng chính sách hỗ trợ như: trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ nhà tình nghĩa cho các đối tượng không thuộc Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn đang gặp khó khăn về nhà ở như: những người đã được hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế".

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng có kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm tránh tình trạng chất lượng các công trình không đảm bảo gây lãng phí tài sản của nhà nước”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với  nội dung kiến nghị: “Đề nghị đầu tư thêm kinh phí xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ tiên tiến đế xử lý rác thải hữu hiệu, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, đặc biệt đối với khu vực nông thôn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị định kỳ tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về lĩnh vực xây dựng cơ bản để các địa phương kịp thời phản ánh các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương và hỗ trợ các địa phương hướng xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tồn tại”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo quy định hiện nay các công trình có giá trị trên 15 tỷ đồng thì hồ sơ xin phép xây dựng phải thông qua ba bước: thiết kế cơ sở, thiết kế thi công chi tiết và giấy phép xây dựng. Thông thường để thực hiện hoàn tất ba nội dung trên sẽ mất ít nhất 4 tháng (120 ngày). Do đó cử tri kiến nghị đối với các doanh nghiệp FDI, và doanh nghiệp tư nhân kiến nghị gộp ba nội dung trên trong cùng một hồ sơ làm cơ sở cấp phép xây dựng (thay vì phải tách ra làm ba lần trình hồ sơ), tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng và đi vào hoạt động”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm xem xét, thẩm định, quyết định công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La. Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La: Ngày 15/8/2018, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 374/TTr-UBND về việc thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La gửi Bộ Xây dựng và Cục Phát triển đô thị thẩm định theo quy định”.

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE