Trả lời cử tri
 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 258/BXD-KHCN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sớm ban hành Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về thạch cao nhân tạo làm phụ gia xi măng, để có căn cứ pháp lý cho các đơn vị sản xuất xi măng trong nước sử dụng. Đồng thời ban hành các chính sách cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp xi măng trong nước tăng cường sử dụng nguồn thạch cao nhân tạo có sẵn trong nước làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng, hạn chế nhập khẩu thạch cao nước ngoài”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:  

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 257/BXD-KHCN trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Tại Điểm a, Mục 2.2.2.1 của quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện quảng cáo ngoài trời” quy định: Bảng quảng cáo đặt tại hai bên tuyến đường đô thị phải có vị trí tính từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của bảng tối thiểu là 5,0 m, việc quy định như vậy là khó thực hiện, vì trên địa bàn tỉnh rất ít có tuyến đường có chiều rộng vỉa hè trên 5,0 m. Do đó, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh phù hợp; đồng thời, xem xét lại điều chỉnh quy hoạch quảng cáo đối với nội thành, nội thị chỉ được xây dựng các pa nô quảng cáo tuyên truyền tấm nhỏ (vì trước đây khi thực hiện pháp lệnh quảng cáo thì khu vực nội thành, nội thị được xây dựng các pa nô quảng cáo, tuyên truyền tấm lớn, hiện nay điều chỉnh mới sẽ gây tốn kém cho tổ chức, doanh nghiệp”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 256/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu gửi tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: “Vấn đề về nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiện nay còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn để sửa chữa nhà ở thực hiện theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo. Đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm cho các đối tượng này được vay vốn sửa chữa nhà ở”.Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 260/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP theo hướng quy định Ban Quản lý là đầu mối về thẩm định cấp giấy phép xây dựng và thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với các công trình xây dựng trong khu công nghiệp”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 254/BXD-TTr trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị bổ sung “Nhà ở cho thuê, nhà trọ” là thuộc loại công trình nào vào phần giải thích từ ngữ của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, vì hiện nay các công trình này chưa được quy định rõ ràng, gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng”. Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 259/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bình Phước. Nội dung kiến nghị “đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Luật Xây dựng, trong đó có nội dung liên quan đến chỉ định thầu; phân cấp thẩm quyền về thẩm định, phê duyệt sau thiết kế cơ sở; phân cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư ; thẩm định Dự án đầu tư; cơ quan trình phê duyệt dự án để đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản pháp quy, đồng thời phù hợp với thực tế trong quá trình triển khai thực hiện”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 253/BXD-TTr trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.  

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 252/BXD-TTr trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; sửa đổi Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở”. Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 249/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sửa đổi lại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung đối tượng những người tham gia kháng chiến năm 1974 - 1975 chưa đủ thời gian hưởng huy chương vào những đối tượng được hỗ trợ sửa nhà ở để giảm bớt khó khăn, yên tâm trong cuộc sống". 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 250/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ". 

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE