Trả lời cử tri
 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Điều 52, Luật Xây dựng đối với việc cho phép Chủ đầu tư các dự án điện đã có trong Quy hoạch phát triển điện Quốc gia không phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, để giảm bớt các thủ tục, thời gian và chi phí cho nhà đầu tư”  

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6368/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ cần tăng cường việc công khai, minh bạch trong vấn đề quy hoạch, xây dựng các công trình đô thị. Đồng thời, đề nghị tiến hành giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các vấn đề nêu trên”.  

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, nội dung các kiến nghị như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri lo lắng trước tình trạng ngập nước tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị cần nghiên cứu, rà soát lại công tác quy hoạch đô thị cho phù hợp, đề ra các dự án, chương trình chống ngập một cách căn cơ để góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.”  

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường học, nhà văn hóa, v.v...) khi xây dựng dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị cho phù hợp với những vùng đô thị mới với đặc điểm chuyển đổi từ làng, xã lên phố, phường. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Cử tri tỉnh Yên Bái phản ánh về quy định chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về thủ tục đầu tư đối với các dự án xây dựng khu đô thị. Tại khoản 1, Điều 20, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quy định: “Việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc áp dụng hình thức chỉ định trực tiếp theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp”. Tuy nhiên, tại Điều 4, Điều 32 của Luật Đầu tư quy định: Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện dự án đầu tư”. Đề nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện đảm bảo tính đồng bộ. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 307/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo vì hiện nay tại cơ sở có rất nhiều đối tượng làm đơn xin hỗ trợ”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 307/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Long An thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa đã hư hỏng, xuống cấp (trước đây đã xây cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách nay đã chết giao lại cho thân nhân ở, thờ cúng nhưng không thuộc đối tượng được hỗ trợ sửa chữa)”. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Bạc Liêu, Đắk Lắk, Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 251/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo Quyết đinh số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo so với hiện nay thấp. Đề nghị Nhà nước tăng mức hỗ trợ cho vay để sửa chữa nhà ở vì chi phí vật tư xây dựng hiện nay rất cao so với mức cho vay theo quy định”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 251/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Đề nghị xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về đô thị sinh thái, làm cơ sở để xây dựng và phát triển đô thị sinh thái ở các địa phương. 

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE