Trả lời cử tri
 

Ngày 27/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1287/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh, Long An gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật ngay khi luật có hiệu lực để sớm đưa luật vào cuộc sống; vì hiện nay nhiều luật có hiệu lực đã lâu nhưng thiếu Nghị định, Thông tư hướng dẫn ví dụ như Luật Xây dựng”.

 

Ngày 27/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1273/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh chính sách xây dựng Nông thôn mới của Nhà nước đem lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống của người dân ở nông thôn. Cử tri kiến nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm, đồng thời với việc xây dựng Nông thôn mới, đề nghị đầu tư xây dựng Đô thị văn minh phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của cả nước”.

 

Ngày 22/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1236/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Sơn La và An Giang gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị:

Kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ "Đề nghị Chính phủ cân đối các nguồn lực triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại các địa phương trên địa bàn cả nước trong năm 2016. Hiện việc hỗ trợ triển khai còn chậm; nhiều hộ gia đình đã sửa chữa nhà ở nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ".

Kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên "Việc thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hiện nay, các gia đình có công đã sửa chữa, xây xong nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đề nghị nhà nước quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc".

Kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La "Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo hướng tăng mức hỗ trợ đối với những hộ gia đình có từ hai người có công trở lên".

Kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang "Đề nghị bổ sung đối tượng chính sách được Nhà nước tặng Huân, Huy chương vào đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở".
 

 

Ngày 21/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1226/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Kiến nghị của cử tri: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng (trong đó hướng dẫn công tác tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với từng loại đồ án quy hoạch); Ban hành văn bản hướng dẫn về nội dung, thành phần hồ sơ đối với quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù”.

 

Ngày 27/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 990/BXD-HTKT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII với nội dung kiến nghị như sau:

 

Ngày 29/2/2016, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Ninh về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng. Theo đó, cử tri tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra quản lý an toàn thi công tại khu đô thị, tòa nhà chung cư; có các chế tài nghiêm khắc hơn nữa đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

 

Ngày 25/2/2016, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: Bình Dương, Tiền Giang, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh về những sai phạm tại dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 350/BXD-KHCN trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ hợp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII với nội dụng “Đề nghị có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp về khoa học công nghệ nhằm nghiên cứu triển khai các dự án tái chế tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng, sớm ban hành Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về thạch cao nhân tạo”.

 

Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 319/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII với nội dung: “Đề nghị sớm trình ban hành Luật Quy hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hiện nay, có quá nhiều quy hoạch chồng chéo nhau, thiếu cơ sở pháp lý của việc phân công, điều phối và hợp tác trong quá trình triển khai”.

 

Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 321/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử trí tỉnh Thanh Hóa gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014, các dự án của nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, một số văn bản quy phạm pháp luật vẫn quy định các dự án đầu tư phải có Giấy chứng nhận đầu tư trong hồ sơ cấp Giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ xuất khẩu khoáng sản, như: Luật Khoáng sản và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng”. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng sớm rà soát các quy định về hồ sơ thủ tục nêu trên, đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014.

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE